ALBLASSERDAM – Bewoners uit de omgeving van de Mesdaglaan in Alblasserdam zijn bang dat de verkeersveiligheid in hun wijk sterk afneemt met de komst van de nieuwe Joannes Beukelmanschool. “Het is een utopie van de gemeente om te denken dat je zulke verkeersstromen in goede banen kan leiden,” stelde Margot Hoogkamer, secretaris van de werkgroep Schoolzicht, tijdens de wijkschouw die woensdagavond 7 september werd gehouden in de wijk Souburgh. De nieuwe zogenoemde ‘brede school’ komt op de plaats waar nu nog het oude schoolgebouw van Het Palet staat en moet in 2013 in gebruik zijn.

“Tegen de bouw van de nieuwe school hebben we geen problemen, maar om het financieel rond te krijgen legt gehandicaptenzorg Adullam een fors beslag op de toch al beperkte ruimte. Dat heeft verregaande consequenties voor de woonbeleving van omwonenden en de leefbaarheid in de wijk,” aldus Hoogkamer.

Te ambitieus
Het is de bedoeling dat er in plaats van de zes lokalen die tot voor kort in gebruik waren, veertien tot zestien lokalen teruggeplaatst worden. Verder komt er een peuterspeelzaal en een dagopvang voor 45 mensen met een beperking. Omwonenden vinden deze plannen volgens Hoogkamer ‘te ambitieus’. “In deze omgeving past het gebouw niet op deze plek. Verder ontbreekt in de plannen een duidelijk visie aangaande ruimtelijke ordening.”

Brug
Één van de buurtbewoners schampte: “De oplossing is simpel: bouw een brug naar de Plantageweg en het is opgelost. Maar dat kost de gemeente natuurlijk weer teveel centjes.” Toch namen de wethouders Peter Verheij en Ad Cardon het idee serieus en beloofden het idee te bespreken en zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners.

Oplossing
Een pasklare oplossing hebben de wethouders nog niet. “Zo ver zijn we nog niet. Wel wordt er een programma van eisen samengesteld. Verder is er aantal berekeningen op losgelaten en daar komt uit dat de problemen oplosbaar moeten zijn,” aldus Verheij.

Het doel van de werkgroep Schoolzicht is om als omwonenden mee te denken over inpassing van de plannen in de wijk.

Wethouder Peter Verheij (links) geeft antwoord op de vragen van Margot Hoogkamer, secretaris van de werkgroep Schoolzicht. (rechtsonder)