ALBLASSERDAM – De nieuwe brandweerkazerne in Alblasserdam wordt maandag 23 mei opgeleverd. Dat betekent dat vanaf dat moment het brandweerkorps zijn intrek neemt in het nieuwe gebouw. De nieuwe kazerne biedt plaats aan de zes vaste medewerkers, de 35 vrijwilligers en alle uitrukvoertuigen van de brandweer. Op 2 september wordt de brandweerkazerne op feestelijke wijze officieel geopend worden. Het project is binnen het budget gebleven.

 

Kunstwerk
De komende tijd zal de gemeente het gebied rond de brandweerkazerne verder inrichten. Er komen nieuwe bestrating, klinkers en aangepaste verlichting. Verder wordt er een kunstwerk geplaatst bij de brandweerkazerne. De gemeente heeft hier één procent van de aanneemsom voor gereserveerd. Dit is gebruikelijk bij de bouw van openbare bouwwerken en gebouwen. De bedoeling hiervan is om kunst meer onder de aandacht te brengen.

Eén centrale post
In 2008 werd besloten één nieuwe brandweerkazerne te laten bouwen, omdat de kazernes aan de Nicolaas Beetsstraat en aan de Scheepmakersstraat niet meer voldeden aan de wettelijke eisen. De locatie op Haven Zuid was volgens de gemeente de enige beschikbare locatie van waaruit de brandweer heel Alblasserdam binnen de wettelijke tijdsnorm, vanuit één centrale post, kan bereiken.

Gebouw: sober en doelmatig
Het ontwerp van de brandweerkazerne is gemaakt door Sturm Architekten uit Roosendaal. Zij kregen de opdracht een gebouw te ontwerpen dat sober en doelmatig was. Tegelijkertijd moest het pand passen in het beeld van Haven Zuid. Deze uitgangspunten zijn goed terug te zien in de nieuwe brandweerkazerne. Zo dragen eenvoudige en relatief goedkope materialen om het pand te isoleren en fijn stof tegen te houden bij aan een gezond werkklimaat.