ALBLASSERDAM – Afgelopen dinsdag zijn de ouders van de kinderen van de PCOAZ-scholen De Boeg, De Loopplank en De Schalm geïnformeerd over de opening van De Sloep. De Sloep is de buitenschoolse opvang voor 4- tot 12-jarigen die de Stichting Kinderopvang Zwijndrecht (SKZ) na de zomervakantie op De Schalm opent. 

Marleen de Gruijter, directeur van De Schalm, is blij met de komst van De Sloep op haar school. “Er is vanuit de ouders veel belangstelling voor. De SKZ en de PCOAZ-scholen delen dezelfde pedagogische visie. Die houdt in dat een kind met plezier naar school en de kinderopvang gaat, zich er veilig en vrij voelt en zijn talenten kan ontwikkelen met de mogelijkheden die wij daarvoor bieden. Het kind staat dus centraal. Ook heeft de SKZ nadrukkelijk aandacht voor de christelijke waarden en normen. Wat ik leuk vind, is dat de naam van de nieuwe bso is verzonnen door Ellie Besemer, leerkracht van groep 7 en bovenbouwcoördinator van De Schalm. Zij kwam hierop door de S van De Schalm, de L van De Loopplank en de oe van De Boeg te combineren tot een woord dat ook een onderdeel is van een schip. De Sloep past dus in meerdere opzichten prima bij ons. Samen met de SKZ kunnen we kinderen van 7.30 tot 18.30 uur een doorlopend dagarrangement bieden.” 

Christelijk
Bso De Sloep is vijf dagen per week open vanaf 7.30 uur tot de school begint en na school tot 18.30 uur. Ook kunnen de kinderen de hele dag op De Sloep terecht als de leerkrachten een studiedag hebben en tijdens schoolvakanties. “Daarbij kunnen ouders zelf kiezen welke opvang ze willen voor hun kind, het hele jaar door inclusief de schoolvakanties of alleen tijdens schoolweken,” legt Monique Fluitsma, directeur van de SKZ, uit. “Net als PCOAZ vinden we dat ieder kind uniek is en moet kunnen opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Daarom bieden we zonder dat de ouders hiervoor extra hoeven te betalen een grote variatie aan bijzondere activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Van dansen, muziek, theater, yoga, video- en fotografie tot kookles, techniek en schaaktraining. Kwaliteit, creativiteit en vertrouwde gezelligheid staan bij ons centraal.” Naast de bso wil de SKZ ook een christelijke peuterspeelzaal op De Schalm starten. Hiervoor wordt de aanvraag ingediend bij de gemeente die voor 1 december uitsluitsel zal geven. 

Stichting Kinderopvang Zwijndrecht
Ruim 30 jaar verzorgt de Stichting Kinderopvang Zwijndrecht (SKZ) de opvang van kinderen in de leeftijd van zes weken tot ze naar de middelbare school gaan. De Stichting heeft vier kinderdagverblijven, zes locaties voor buitenschoolse opvang en zes peuterspeelzalen in Zwijndrecht en binnenkort een locatie voor buitenschoolse opvang in Alblasserdam. Bij de SKZ werken ruim 100 medewerkers en er worden wekelijks bijna 1.000 kinderen opgevangen. Sinds januari 2003 is de SKZ HKZ-gecertificeerd volgens ISO 9001-2000.