ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam gaat de voetbalkooi tussen de woningen aan de Cortgenehof en het Van Nesplantsoen verwijderen. Dat heeft het college van B&W op 5 april 2011 besloten. Dit gebeurt naar aanleiding van het besluit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om het deel van het bestemmingsplan uit 2009 over het perceel waarop de voetbalkooi staat te vernietigen. De rechter heeft geoordeeld dat de voetbalkooi weliswaar voorziet in een behoefte en dat er geen alternatieven zijn, maar dat tegelijkertijd belanghebbenden en omwonenden geen overlast moeten hebben van de voetbalkooi.

Dit betekent dat voor het perceel van de voetbalkooi het oude bestemmingsplan weer in werking is getreden. De voetbalkooi is in strijd met dit oude bestemmingsplan. De Raad van State is het hoogste rechtsorgaan. Daarom heeft de gemeente geen mogelijkheden meer om in beroep te gaan en kan de voetbalkooi helaas niet blijven staan.

De voetbalkooi wordt voor 14 april 2011 verwijderd. Het college heeft ook besloten om op korte termijn met de omwonenden te praten over de alternatieven om het perceel in te vullen.