ALBLASSERDAM – Met de aanschaf van strooimateriaal en materieel moet het volgens wethouder Ad Cardon mogelijk zijn om tijdens sneeuwval alle straten in Alblasserdam te strooien. Dat liet de ‘strooiwethouder’ deze week tijdens de commissievergadering op het gemeentehuis weten. Het plan is om eigen persoon op eigen materieel te laten rijden. Dit bespaart kosten de ‘strooiploeg’ is sneller en makkelijker inzetbaar. De afgelopen jaren werd bij hevige sneeuwval alleen de hoofdroute gestrooid. Het materiaal dat aangeschaft moet worden kost 85.000 euro. De VVD stelde tijdens de vergadering voor om in de APV op te nemen dat mensen weer verplicht worden om hun eigen stoepje te strooien.

Om de kwaliteit van de gladheidbestrijding nog verder op te schroeven stelt het college voor om met melasse te strooien. Melasse is een stroopachtig bijproduct van de productie van suiker uit suikerriet of suikerbieten. In de gemeente Zwijdrecht wordt de toepassing al veelvuldig gebruikt. Alblasserdam wil hier haar voordeel mee doen, door nauw samen te werken met deze gemeente.

10.000 euro
Het gratis uitdelen van de emmertjes zout, wordt waarschijnlijk niet voortgezet. Zowel de wethouder als de commissieleden moesten erkennen dat de actie niet was geslaagd. “Het is wat doorgeschoten. Om alsnog het gewenste resultaat te behalen, stellen we voor om in de APV op te nemen dat mensen verplicht zijn hun stoepje schoon te houden tijdens gladheid,”aldus de VVD-fractie. Eric Boersma van de SGP zag dit niet zo zitten: “Het uitdelen van het zout heeft inderdaad niet het gewenste effect tot gevolg. Maar het verplichtstellen van strooien lijkt me niet handig, want dan moeten we ook weer geld uitgeven aan handhaving.” In het totaal heeft het verstrekken van zout de afgelopen winter 10.000 euro gekost. Voor dit bedrag werden 1800 emmers uitgegeven. Bij de prijs zit inbegrepen: de verpakkingsbelasting, de transportkosten, de personeelskosten, en de aanschaf van zout.

Het onderwerp, dat op een paar punten wordt aangepast, staat als bespreekstuk op de agenda voor de eerstvolgende raadsvergadering.