Van links naar rechts: Sunny, Soheila, Mehrdad en dominee Frans Hoek.

ALBLASSERDAM – De rechtszaak van de Iranese asielzoekers Mehrdad, Soheila en Sunny is achter de rug. De afgelopen maanden zamelden Alblasserdamse kerken handtekeningen in om het gezin, dat zo’n tien jaar in Nederland woont, in Nederland te houden. Als het aan de IND ligt, moeten de Alblasserdammers terug naar hun eigen land. Afgelopen week mocht het gezin aan de rechter uitleggen waarom zij het land niet uitwillen en hoe gevaarlijk het in Iran is om christen te zijn. De uitspraak van de zaak is binnen zes weken. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Tijdens de in het totaal bijna twee uur durende zaak (normaal een half uur) werd aan de rechter uitgelegd hoe sommige zaken zijn gegaan en hoeveel pech het gezin de afgelopen jaren heeft gehad. (zie vorig artikel hierover) Daarnaast was er volgens de Iraniërs veel juridisch gedoe tussen de advocaat, de rechter en de vertegenwoordiger van de IND. “Het was opvallend dat de vertegenwoordiger van de Immigratie en Naturalisatie Dienst nog al eens met de mond vol tanden zat. Het leek of God de mond van de IND soms gesloten hield,” aldus Soheila.

Of dat alles genoeg is voor een positieve uitspraak, weet Kees Brinkman, een van de grote voorstanders om het gezin in Nederland te houden, niet. “Een positief gevoel enerzijds en wetten en regels anderzijds verhouden zich niet altijd met elkaar. De tijd van wachten is aangebroken en dat brengt ons in de volgende gebedsfase:1. Danken voor een in onze ogen goed verlopen dag (inclusief goed weer en een voorspoedige reis) 2. Bidden om kracht voor de periode van afwachten op de uitspraak 3. Bidden om Gods leidende hand nu de rechter de uiteindelijke uitspraak gaat voorbereiden 4. Bidden voor Mehrdad, Soheila en Sunny en laten we bij dit alles de lijdende kerk in Iran niet vergeten.”

De uitspraak van de Almelose rechtbank volgt waarschijnlijk in januari 2011.