ALBLASSERDAM – De particuliere beveiligers die op de Dam zijn ingezet om overlast te sussen, mogen voorlopig hun werk blijven doen. Op maandag 15 november om 16.30 uur ondertekenen burgemeester Bert Blase, de plaatsvervangend teamchef wijkpolitie Alblasserwaard-West de heer De Klerk en een aantal exploitanten van horecabedrijven op de Dam en omgeving een nieuw convenant waarin ze afspreken dat ze doorgaan met de inzet van suswachten. De ondertekening vindt plaats in de burgerzaal van het gemeentehuis. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

In het voorjaar van 2008 zijn de horeca, de politie en de gemeente begonnen met de inzet van suswachten. Sinds die tijd zijn deze particuliere beveiligers in de weekeinden in het uitgaansgebied van Alblasserdam actief. Zij hebben een “sussende” taak door het aanspreken van het uitgaanspubliek op hun gedrag. Op die manier wordt overlast en vandalisme beperkt en voorkomen. Ook kunnen de suswachten horeca-exploitanten assisteren bij problemen. Bij dreigende situaties en in piektijden is de politie paraat. Na de succesvol verlopen proef is gekozen om de inzet van de suswachten voort te zetten. Hiervoor hebben de exploitanten van negen horecabedrijven, politie en gemeente een convenant gesloten dat op 31 oktober 2010 is afgelopen.

 Uit de eindevaluatie bleek dat de deelnemers vinden dat de suswachten een positieve invloed hebben op het gedrag van het horecapubliek. De meeste horeca-exploitanten willen doorgaan met de inzet van suswachten.

 In het nieuwe convenant staat dat de suswachten flexibel ingezet kunnen worden. Naar verwachting zullen de suswachten actief zijn op de zaterdagen en, in rustige perioden, niet meer op de vrijdagen. Het nieuwe convenant loopt door tot en met 31 december 2012.