ALBLASSERDAM – Het Alblasserdamse college van burgemeester en wethouders heeft in een raadsinformatiebrief voorgesteld Voetbalvereniging Alblasserdam financieel te gaan helpen. Het voorstel is dat de gemeente in principe garant gaat staan voor verhoging van de huidige twee leningen van totaal 91.148 euro naar 175.000 euro van VV Alblasserdam. Deze moet door de vereniging binnen 25 jaar worden afgelost. Klik op Lees Meer om verder te lezen. En kijk bij de reacties om het op vrijdag 1 oktober uitgegeven persbericht van de gemeente Alblasserdam te bekijken.

Het voorstel is gedaan, nadat was gebleken dat de financiële nood bij de 82-jaar oude club zo hoog is, dat het voortbestaan er van in gevaar is. Het college is van mening dat het voortbestaan van deze Alblasserdamse sportvereniging niet verloren mag gaan door bestuurlijke problemen. Het oude verenigingsbestuur is per 1 juni 2010 de laan uitgestuurd en inmiddels is een nieuw bestuur aangetreden. De club verwijt het oude bestuur dat er niet tijdig is ingegrepen. “Dat de vereniging in deze trieste situatie terecht is gekomen, is verwijtbaar aan het complete bestuur en commissies die niet tijdig hebben ingegrepen. De specifieke rol van de voorzitter en de penningmeester hierin is ook voor ons aanleiding geworden tot een diepgaand onderzoek naar verwijtbaar handelen,” aldus secretaris Marco Vlijmen van VV Alblasserdam in een brief aan de gemeente.

Tegenprestatie
Als de gemeente akkoord gaat met het voorstel, moet de club er wel wat voor terug doen. Zo verlangt de gemeente dat de vereniging meer gaat samenwerken met andere voetbalverenigingen in de regio. Ook wil het college graag zien dat de vereniging de maatschappelijke functie in de sociale infrastructuur van Alblasserdam sterker invult dan afgelopen jaren.

Maandag vier oktober wordt het voorstel tijdens de commissievergadering op het gemeentehuis besproken. De vergadering begint om 19.30 uur in de burgerzaal en is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. De complete brief, inclusief het schrijven van de club naar de gemeente is hier te vinden: http://www.alblasserdam.nl/albdam/up1/ZcboukiII_2010-058_Raadsvoorstel_noodhulp_voetbalvereniging_Alblasserdam.pdf