ALBLASSERDAM – Vorige week publiceerde de Raad van Korpschefs cijfers waaruit blijkt dat het aantal roofovervallen in de transportsector in het eerste half jaar van 2010 met 34% was toegenomen. De toename van de overvallen kenmerkt een trend die de afgelopen jaren voor de transportcriminaliteit in zijn geheel geldt. De schade van transportcriminaliteit loopt per jaar alleen al voor Nederland in de miljoenen en voor Europa in de miljarden Euro’s. Eén van de oplossingen om transportcriminaliteit tegen te gaan is beveiligde truckparkings. Truckparq 24/7 B.V. beheert in Alblasserdam de eerste beveiligde truckparking met persoonsgebonden toegang van Nederland, namelijk Truckparq Nieuwland. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Truckparq 24/7 constateert de laatste jaren een stabiele bezetting van haar beveiligde truckparking van tussen de 50 en 60 procent, ondanks de toename van transportcriminaliteit. Dit lijkt tegenstrijdig. Het merendeel van de parkeerders betreft abonnementshouders die uit de buurt van Alblasserdam afkomstig zijn om dagelijks de auto en lading veilig te parkeren. De aantallen passanten met vrachtauto’s die één of meerdere nachten niet op de thuisbasis kunnen parkeren, maar met lading onderweg zijn en op openbare parkeerplaatsen, openbare wegen en industrieterreinen moeten parkeren, blijven achter. Juist deze groep wordt meer en meer de zwakste schakel, het eenvoudigste doelwit met de hoogste opbrengst voor criminelen.

Truckparq 24/7 vraagt zich af waarom deze passanten haar zwaar bewaakte truckparking niet of nauwelijks bezoekt, ondanks meer transportcriminaliteit. Een nacht bewaakt parkeren is namelijk relatief goedkoop met Euro 1,- incl. BTW per uur (een vrachtauto staat gemiddeld 10 uur per nacht stil). Naast een beveiligde truckparking is er een Shell-Truckdiesel tankstation en een eetgelegenheid met gratis douche en toilet voorziening voor chauffeurs aanwezig. Hier worden combinaties aangeboden. Bijvoorbeeld een dagschotel inclusief een nacht parkeren voor Euro 10,95 (incl. BTW).

Naast het feit dat een beveiligde truckparking een relatief nieuw fenomeen is, lijken financiële motieven binnen de transportsector de hoofdreden. Transporteurs missen directe financiële prikkels om bewaakt/beveiligd te parkeren. Verzekeringsmaatschappijen juichen het gebruik van bewaakte/beveiligde truckparkings zeker toe, maar transporteurs zien hier geen direct financieel voordeel tegenover staan. Daarnaast staan tarieven in de transportsector onder druk en kan/durft een groot aantal transportbedrijven niet naar de verlader toe voor een financiële bijdrage. Ook vanuit de overheid is er geen financiële (fiscale) prikkel aanwezig om bewaakt parkeren te stimuleren.

Een deel van de transporteurs verwacht dat de kans dat de lading en/of auto wordt ontvreemd klein is en dat men hiervoor verzekerd is. Toch zou een transporteur in geval van diefstal van een kostbare lading wellicht een forse bijdrage moeten leveren aan de vergoeding van de schade.

Minister Camiel Eurlings van V&W heeft vorig jaar maart het nieuwe ‘beveiligde/bewaakte’ truckparkingbord bij Truckparq Nieuwland onthuld. Door bureaucratische processen is dit tot op heden het enige bord dat is geplaatst langs de Nederlandse snelwegen, terwijl ook andere parkeerplaatsen in aanmerking komen. Doordat er nog maar één bord is geplaatst, neemt de bekendheid van dit bord onder chauffeurs nog geen grote vlucht.

Een netwerk van bewaakte truckparkings kan een katalysator zijn voor transporteurs en chauffeurs om bewaakt te parkeren, omdat dan van bewaakte naar bewaakte ’veilige haven’ gereden kan worden. Echter, overheden (zowel lokaal als nationaal) geven geen prioriteit aan dit onderwerp. Een positieve uitzondering is het Havenbedrijf Rotterdam, dat heeft aangegeven om binnenkort met de bouw van drie bewaakte truckparkings te starten.

Tevens viel vorige week in de media dat de aanpak van de transportcriminaliteit in het algemeen ook vertraging oploopt, aangezien de deadlines niet gehaald schijnen te worden die zijn afgesproken in het tweede Convenant Aanpak Criminaliteit Transportsector.

Bron: transport-online.nl.