ALBLASSERDAM – Bij het graven in zijn tuin heeft Chris Singewald uit Alblasserdam maandagmorgen 28 juni een kies gevonden van een wolharige mammoet uit de laatste IJstijd. Singewald vond de onderkaakskies  toen hij in zijn tuin aan de Kade wat piepschuim bij de fundering aanbracht. Alice van Duijn, medewerker van Naturalis, een museum in Leiden met de grootste mammoetverzameling (7500 botten) ter wereld, spreekt van een mooie vondst. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Tekst en foto’s: Peter Stam.

Even dacht Singewald dat hij op een steen stuitte, toen hij met zijn schep op iets hardst stootte. Hij raapte het ‘ding’ op en gooide het opzij. Toen de Alblasserdammer beter keek werd zijn interesse gewekt: “Ik dacht: hè dat lijkt wel een laars of schoen, maar daar was het veel te zwaar voor. Ik pakte het stuk weer op, spoelde het af met water en herkende er een mammoetkies in die ik ooit op tv had gezien. Na wat zoeken op internet bleek het inderdaad zo te zijn,” vertelt Singewald die blij is met zijn vondst.

Mooie vondst
Alice van Duijn van het Leids Naturalis Museum vindt het een mooie vondst. “Het gaat om een onderhaakskies van een wolharige mammoet die nog goed intact is. Je ziet nog goed de lamellen van het kauwvlak, waardoor te achterhalen is hoe oud deze mammoet geweest moet zijn. Een mooie vondst dus.”

Heel bijzonder is de vondst volgens Naturalis niet. “In het zand worden regelmatig mammoetbotten gevonden. Dat is niet zo gek, want tijdens de laatste IJstijd (Weichselien: 116.000-10.500 jaar geleden) maakte de Noordzee deel uit van de uitgestrekte mammoetsteppe. Zand uit de Noordzee wordt in Nederland grootschalig toegepast bij bijvoorbeeld woning –en wegenbouw. Daarbij worden dus geregeld botten en andere overblijfselen gevonden.”

Scheve wortels
Dat het om een onderkaakskies van een wolharige mammoet gaat is volgens Van Duijn te zien aan het kauwvlak dat een beetje hol verloopt en aan de langwerpige richels en de kroon die te zien zijn. “De bovenkaakskiezen zijn namelijk bol,” aldus Van Duijn. Linksonder zijn de wortels van de kies zichtbaar. De wortels staan zo scheef omdat ze mee hellen in de voorwaartse richting waarin de kies zich bewoog.

Om te achterhalen hoe oud de mammoet geweest moet zijn toen hij zien kies verloor, moeten de lamellen geteld worden. Dit zijn de ribbels die te zien zijn op het kauwvlak. Deze mammoet zal ongeveer 35 à veertig jaar oud zijn geweest toen hij de kies wisselde. (of doodging)

Leuk voor in huis
Singewald is voorlopig niet van plan de gevonden kies te verkopen of af te staan aan een museum. “Dat levert toch weinig op en ik vind het eigenlijk wel heel leuk voor in huis. Hij is duizenden jaren oud. Dat is best wel bijzonder vind ik.” De kies is waarschijnlijk meegekomen met het ophoogzand dat een aantal jaar geleden is gestort bij de Kade in Alblasserdam. Waar dit zand vandaan kwam is niet bekend.