ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse brug over rivier de Noord heeft technische problemen in de aandrijving van de brug. Met het oog op de veiligheid is vanaf vrijdag 25 juni het aantal brugopeningen voor de scheepvaart beperkt. Zowel beroeps- als recreatievaart boven 12.50 NAP moet rekening houden met andere openingstijden, om 9 uur, 11.30 uur en 20.00 uur. De problemen zijn bij een reguliere inspectie van de brug aan het licht gekomen. Doordat de brug minder vaak open is, maar wel langer, kan ook het wegverkeer hier enige hinder van ondervinden. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Foto: Peter Stam.

De scheepvaart is inmiddels via onder andere ‘Bekendmakingen aan de scheepvaart’ op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt de scheepvaart (met name de recreatievaart) via uurberichten van de Verkeerspost Dordrecht en Post Ouddorp geïnformeerd.

Onderhoud aan de brug zou gereed zijn in 2012. Rijkswaterstaat bekijkt nu of dit kan worden vervroegd. Op korte termijn moet verder onderzoek uitwijzen welke maatregelen nodig zijn om de brug in de tussentijd zo snel mogelijk weer naar het oude bedieningsregime te krijgen.