ALBLASSERDAM – Om de bouw van een nieuwe Beukelmanschool aan de Mesdaglaan financieel rond te krijgen, moet er gebruik gemaakt worden van een ‘brede school’. Dit houdt in dat er meerdere verenigingen en instanties gebruik gaan maken van het gebouw. Dat bleek tijdens de commissievergadering van maandag 21 juni op het gemeentehuis in Alblasserdam. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Vorige week maakte het Alblasserdamse gemeentebestuur bekend dat de Ds. Joannes Beukelmanschool aan de Lelsstraat in Alblasserdam gaat verhuizen naar een nieuw te bouwen school aan de Mesdaglaan. Na een zorgvuldige afweging van verschillende locaties kwam de huidige locatie van Het Palet als meest geschikte plek naar voren. Het Palet verhuist eind 2010 naar een nieuw gebouw aan de Van Eesterensingel, waardoor deze ruimte vrijkomt.

1940
Huib van de Weteringh, algemeen directeur van de reformatorische basisschool noemde het voorstel tijdens de commissievergadering  een goed plan, omdat het huidige gebouw te oud is. “Het gebouw aan de Lelsstraat is van 1940 en voldoet niet meer aan de bouwkundige eisen. Daardoor hebben we veel onderhoud –en energiekosten. Daar komt bij dat de school te klein wordt. Gezien de prognoses hebben we over twee jaar, drie lokalen extra nodig,” aldus Van de Weteringh.

Reformatorische peuteropvang
Onderwijswethouder Peter Verheij die ook over de financiën in Alblasserdam gaat legde uit dat het voorstel alleen haalbaar is met een ‘brede school’. We willen graag zoveel mogelijk organisaties en instanties bij het voorstel betrekken zodat het gebouw financieel haalbaar wordt. We kunnen dit niet verplichten, maar we zullen het erg stimuleren.” Van de Weteringh had hier al wat concretere plannen voor: “We willen graag een reformatorische peuterspeelzaal. Verder denken we aan bijvoorbeeld een dagactiviteitencentrum, activiteiten vanuit kerken en andere partijen van onze richting.”

Identiteit
Bij D66 stuitte deze opmerking op enig verzet. Michael van der Plaat vroeg zich daarom af of de school ook verenigingen zonder christelijke identiteit toelaat in het gebouw. “Ik kan me voorstellen dat het gebouw een buurtfunctie krijgt voor ouderen en jongeren. Staat u dan open voor een verzoek van een vereniging met een andere denominatie dan de uwe die graag gebruik wil maken van het gebouw?” De directeur zei hier zeker voor open te staan: “We willen meer dan alleen kinderopvang in het gebouw en we staan achter het concept van de ‘brede school’. Daarom is het zeker bespreekbaar als een vereniging met een andere identiteit dan de onze gebruik wil maken van het gebouw.”

Megagebouw
De nieuwe school krijgt veertien lokalen en kan daarmee volgens de prognoses minimaal vijftien jaar mee vooruit. De dependance aan de Weversstraat blijft overigens gewoon intact. Van de Weteringh sprak hierover: “We hebben voor 2005 gekeken naar de optie om in één gebouw te trekken, maar dat bleek in die tijd lastig om een bouwplek te vinden. We kwamen toen bij het industrieterrein uit en dat willen we natuurlijk niet. Als school hebben we toen gezegd in te willen steken op twee kleine locaties. Zeker omdat het anders een megagebouw wordt, waar de kinderen ons inziens zich minder prettig bij voelen.”

Verheij meldde tot slot dat er gekeken is naar een eventuele renovatie en verbouwing van het oude gebouw aan de Lelsstraat, maar dat dit financieel erg onaantrekkelijk bleek. “Met nieuwbouw hebben we minder financiële lasten, omdat deze kosten over ongeveer veertig jaar uitgesmeerd kunnen worden. Voor een verbouwing/renovatie is daar veel minder tijd voor.” De gemeente gaat een nieuwe bestemming zoeken voor het gebouw aan de Lelssstraat, dat monumentale waarde heeft en karakteristiek is voor Alblasserdam.