ALBLASSERDAM – De Ds. Joannes Beukelmanschool aan de Lelsstraat in Alblasserdam gaat verhuizen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week de Mesdaglaan aangewezen als nieuwbouwlocatie. Voor reformatorische basisschool werd al jaren naar een nieuw onderkomen gezocht omdat het huidige gebouw te klein is en niet meer voldoet aan de bouwkundige eisen. De zoektocht naar een nieuwe locatie voor de school had een hoge prioriteit en stond in het coalitieakkoord in het rijtje met projecten als het containertransferium, het Dijklint en Haven Zuid. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Op de locatie aan de Mesdaglaan zit nu nog de openbare basisschool Het Palet, maar deze school verhuist eind dit jaar naar een nieuw gebouw aan de Van Eesterensingel.

De gemeente wil het karakteristiek gebouw van de Beukelmanschool vanwege de monumentale waarde niet afbreken en is daarom vanaf nu op zoek naar een nieuwe bestemming. Om het project financieel rond te krijgen, gaat de gemeente onderzoeken of ook andere maatschappelijke functies naast de nieuwe school toegevoegd kunnen worden. Gemeente en schoolbestuur gaan de komende tijd in gesprek met mogelijke partners. Direct omwonenden en belanghebbenden hebben inmiddels een brief ontvangen over het besluit van het college. Zij worden uitgenodigd mee te denken over inpassing van de plannen in het gebied.

Het is nog onbekend wat er met schietvereniging Wilhelm Tell gaat gebeuren die een eigen onderkomen heeft op de zolder van de school. De Beukelmanschool, locatie Weverstraat, blijft op de huidige locatie. Op 29 juni 2010 staat het voorbereidingskrediet voor de uitwerking van dit plan op de agenda van de gemeenteraad.