ALBLASSERDAM – Het bezwaar tegen een voetbalkooi aan het Van Nesplantsoen is deze week afgewezen door de Raad van State in Den Haag. Bewoners van het Cortgenehof klaagden over rondvliegende ballen, inperking van hun privacy, veel overlastgevende hangjeugd, zwerfafval en geluidsoverlast. De kooi, die er al meer dan tien jaar staat, werd bij besluit op 15 december 2009 gelegaliseerd door de gemeente in het nieuwe bestemmingsplan Centrum. Tegen dit besluit had een aantal bewoners van het Cortgenehof beroep aangetekend bij de Raad van State. Zij wilden het plan schorsen, maar de rechtbank vindt dat de kooi een belangrijke speelplek is en moet zijn voor de kinderrijke buurt bij winkelcentrum Makado. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Het gerechtshof is wél van oordeel dat de kooi enige mate van hinder met zich mee kan brengen, maar vindt dat dit niet opweegt tegen de behoefte aan een speelplaats voor kinderen. Hierbij neemt de voorzitter in aanmerking dat de geluidoverlast van spelende kinderen zich slechts zal manifesteren op bepaalde tijdstippen en dat uit de stukken blijkt en ter zitting is toegelicht dat door de gemeente in overleg met de bewoners van het Van Nesplantsoen maatregelen werden genomen de overlast van het feitelijk (mede)gebruik zoveel mogelijk in te perken. De voorlopige voorziening is dus afgewezen. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Voor de bewoners is het nu wachten op de inhoudelijke behandeling van de beroepszaak met betrekking tot het bestemmingsplan Centrum. Pas dan wordt duidelijk of de kooi definitief mag blijven.