ALBLASSERDAM – Het marktadvies over het toeristische gedeelte van Haven Zuid  in Alblasserdam heeft afgelopen commissievergadering tot veel vragen geleid. De meeste commissieleden snapten niet wat nu de bedoeling was van het document van wethouder Sjoerd J. Veerman en projectleider Nico van den Wollenberg. “Is het nu een koopovereenkomst of een samenwerkingsovereenkomst? En wordt de grond dan verkocht aan een derde partij?,” vroeg CDA’er Jacco Wesselius zich af. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Het gebied Haven Zuid (gebied bij de Dam/Ruigenhil) is opgedeeld in vier deelgebieden. 1. Shipping Valley (activiteiten Oceanco), 2. Infra, dus reconstructie van de wegen Dam/Ruigenhil, 3. Deelgebied Noord, toeristisch centrum, woningen, hotel en transferium, en 4. Toerisme. Tijdens de commissievergadering was de aandacht vooral gevestigd op punt drie.

Geen verstand van zaken…
Bij het agendapunt Haven Zuid kwam stevige kritiek van de D66 op het consortium Royal House of Holland, een tijdelijke vereniging die waarschijnlijk Deelgebied Noord verder gaat ontwikkelen. “Het consortium heeft totaal geen verstand van zaken als het gaat om het ontwikkelen van woningen en een hotel. Kunnen we niet beter ervaren mensen inschakelen en het liefst ook nog uit Alblasserdam?,” vroeg Marko Stout van de D66 aan wethouder Veerman. De CDA-wethouder vond het echter wel meevallen met de ondeskundigheid: “In het verleden hebben we vaker met mensen van dit consortium samengewerkt en ze beschikken over voldoende kennis over Alblasserdam. Ik heb alle vertrouwen in hen.”

Hoewel de aanbesteding van het project nog niet definitief is, lijkt de kans erg groot dat de gemeente met het consortium in zee gaat. Want toen Stout vroeg of een nieuwe partij die zich meldt, serieus genomen zou worden, antwoordde projectleider Van den Wollenberg: “Ten eerste zijn er niet veel liefhebbers en ten tweede is het lastig omdat de achterstand met een nieuwe partij behoorlijk groot is. De kans dat een aanbesteding dan mislukt, is groter en we zitten niet te wachten op extra kosten.”

Grond
Wat er nu met de grond van Deelgebied Noord gaat gebeuren bleef tijdens de vergadering onduidelijk. Voor de meeste commissieleden was er geen touw meer aan vast te knopen. Jacco Wesselius (CDA) zei: “Volgens mij is het een hele ingewikkelde constructie. Als ik het goed heb begrepen, verkoopt de gemeente de grond aan het consortium, die de grond dan weer door gaat verkopen aan een derde partij.” Maar dat bleek niet het geval. Volgens Veerman gaat het in eerste instantie alleen maar om de vraag of de gemeente een samenwerking aan zou kunnen gaan.

Ook de waarde van de grond was moeilijk vast te stellen. Veerman: “Het gaat bij dit project niet alleen om de vierkante meters. Het hangt af van wat er precies wordt ontwikkeld in het gebied.” Van den Wollenberg vulde aan: “De waarde kan fluctueren van twee tot acht miljoen, want het zijn veel deelprojecten bij elkaar.”

Dieptepunten
Na ruim een uur discussie en vragen stellen was de commissie van mening dat er doorgegaan moet worden op de manier waarop dit nu gebeurt en dat een goede samenwerking met het consortium nooit weg is. Jan Willem De leeuw, burgerraadslid van de SGP plaatste hier wel een kanttekening bij: “Haven Zuid heeft al veel dieptepunten en weinig hoogtepunten. Het is en blijft een risicovol project.” Maar de CDA-wethouder vond deze kritiek niet terecht. “We hebben wel degelijk hoogtepunten. Zo is er een bestemmingsplan en zijn er randvoorwaarden gesteld. En… zonder risico’s komen we nergens.”

Binnenkort wordt er verder beslist over het project. Deelgebied Noord is gericht op de ontwikkeling van het “toeristisch knooppunt”. Het “toeristisch knooppunt” wil zeggen dat er voorziening en worden ontwikkeld ten behoeve van de toeristen die de regio bezoeken. Voorzieningen zoals aanlegsteigers ten behoeve van verbindingen over water, een transferium en horeca- faciliteiten.