NIEUW-LEKKERLAND – Een schoorsteen van een huis aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland heeft vanochtend (30 april) korte tijd in brand gestaan. De brandweer heeft niets hoeven blussen, maar voor de zekerheid is de schoorsteen door de brandweerlieden schoongemaakt.  Klik op Lees Meer om meer foto’s te bekijken. De foto’s zijn gemaakt door Debora van der Kuijl.

In Nederland komen ieder jaar 1.650 van deze branden voor. Een schoorsteenbrand ontstaat meestal doordat er niet ‘geveegd’ wordt. Door het niet vegen komt er een aanslag in het rookkanaal (een dikke laag zeer brandbaar ‘creosoot’) wat in brand kan vliegen. Dat gebeurt bij een temperatuur van ongeveer 500 graden Celsius. Deze creosoot, een teerachtige laag, wordt gevormd uit onverbrande deeltjes, die bij de verbranding het rookkanaal ingaan. De mate waarin deze onverbrande deeltjes ontstaan, hangt nauw samen met de keuze en het gebruik van de kachel of haard, het type schoorsteen , en de wijze van stoken. Overigens: verkeerd stoken bevordert ook de uitstoot van schadelijke stoffen via de schoorsteen. Ook binnenshuis komen bij verkeerd gebruik te hoge concentraties schadelijke stoffen vrij.