Nieuwe verkeerslichten voor veiliger oversteek Landvast: Op 30 maart 2010 zijn de verkeerslichten op de Haven bij de oversteekplaats naar cultureel centrum Landvast in gebruik genomen. Dit is een uitwerking van het Masterplan Dijklint uit 2008. Hierin staat dat de oversteekplaats bij … klik op read more om het bericht verder te lezen. Landvast voorzien gaat worden van verkeerslichten zodat voetgangers veiliger over kunnen steken en de snelheid van het verkeer gereguleerd kan worden. In de raadsvergadering van 1 oktober 2008 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor deze maatregelen.

Sinds de opening in 2008 wordt er druk gebruik gemaakt van Landvast. Regelmatig steken grote groepen bezoekers, waaronder schoolklassen, de drukke weg over. Dit heeft verschillende keren gevaarlijke situaties opgeleverd. De gemeente heeft van verschillende belanghebbenden verzoeken gekregen om de oversteekplaats voor voetgangers te verbeteren.

De verkeerslichten
De verkeerslichten zijn zo afgesteld dat ze een regulerend effect hebben op de snelheid van het autoverkeer. Als er geen verkeer is, staan de lichten op rood; groen licht wordt geactiveerd door lussen in het wegdek. Wie niet sneller rijdt dan 50 km/uur, kan vrijwel altijd gewoon doorrijden. Wie sneller rijdt, moet afremmen totdat het licht op groen springt.

Als er binnen 5 seconden geen andere auto de lussen activeert, gaan de lichten weer op rood. Dit betekent dat in de spits, als het verkeersaanbod hoog is, het licht continu op groen blijft en pas op rood gaat als een voetganger de drukknop activeert.

Beide rijrichtingen zijn onafhankelijk geregeld. Groen voor voetgangers komt alleen na aanvraag via de drukknop. Een dergelijke afstelling van verkeerslichten is de afgelopen tijd al regelmatig met succes toegepast in o.m. Dordrecht.