ALBLASSERDAM – Formateur Ad Cardon heeft gisterenmiddag (12 maart) met de SGP, CDA, PvdA en CU-vertegenwoordigers in goede sfeer gesproken over een te vormen college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam voor de periode 2010-2014. Als eerste werd afgesproken dat er drie fulltime wethouders komen. De CU doet behoudens wethouderszetel volwaardig mee aan de coalitie. Klik op Read More om verder te lezen. Daarna werd gesproken over de kernbegrippen van het komende coalitieakkoord. Centraal staat de rol van de dorpsgemeenschap in verhouding tot het bestuur en organisatie, een nieuwe manier van omgaan met burgers. Vervolgens werd een lijst van de formateur besproken van mogelijke onderwerpen waarover partijen verschillend zouden denken. In het drie uur durend overleg bleek dat er geen grote verschillen van inzicht zijn. Ad Cardon heeft de vier partijen uitgenodigd voor een vervolg overleg aanstaande dinsdag. Dan staan de onderwerpen op de agenda die de partijen nadrukkelijk geregeld willen zien in een coalitieakkoord.