ALBLASSERDAM – De VVD in Alblasserdam heeft vragen gesteld aan het college van B&W waarom de gemeenteraad niet door wethouder Arjan Kraijo is geïnformeerd over het wijzigen van het bestemmingsplan van recreatiecentrum De Vinkenwaard langs de Vinkenpolderweg in Alblasserdam. Ook heeft de VVD vraagtekens bij het begrip ‘kruimelgeval’ dat is toegepast op de locatie. Het recreatiecentrum wordt binnenkort deels afgebroken en wordt vervangen voor een woonhuis. Het is de bedoeling dat de Alblasserdammers die het pand hebben gekocht, er eind volgend jaar wonen.

Markant punt
In de eerste vragenronde vroeg VVD’er Herman Verweij: “We hadden verwacht dat we door de wethouder geïnformeerd zouden worden over een berichtje dat we op Alblasserdamsnieuws voorbij zagen komen, waarin we zagen dat recreatiecentrum Vinkenwaard uiteindelijk een woonbestemming heeft gekregen. Volgens mij zijn we daarover niet geïnformeerd. Nu zou het formeel niet hoeven, omdat we het college de bevoegdheid hebben gegeven om in de kleinere gevallen, de kruimelgevallen, een eigenstandige afweging te maken. Maar dit voelt niet als een kruimelgeval. Dit is een markant punt.”

Camperplaats
Verweij vervolgde: “Het roept ook vragen op als het gaat om de ontwikkelingen die we doen met de camperplaats. Dan hebben we één pand waar een recreatieve bestemming op zit en nu moeten we uit de media vernemen dat de wethouder daar een keuze in gemaakt heeft. Ik hoor graag van de wethouder wat zijn overwegingen zijn geweest om die bestemming daar te veranderen en ik zou graag horen waarom hij tot het oordeel is gekomen de raad hierin niet mee te nemen.”

Kruimelgeval
Wethouder Arjan Kraijo antwoordde: “Ons college heeft in de vergadering van 21 juli 2020 besloten om medewerking te verlenen aan de gevraagde gebruikswijziging voor het perceel Vinkenpolderweg 40a van recreatie naar wonen. Dit gebeurt met toepassing van de zogenoemde  kruimelgevallenregeling; in de wet is hierover wel bepaald dat het (huidige) bouwoppervlak of het (huidige) bouwvolume niet mag worden vergroot. Verzoeker zal aan deze bepaling moeten voldoen.”

Overwegingen
Kraijo: “In onze overwegingen zijn diverse argumenten de revue gepasseerd. Zoals het feit dat het kanoverhuurcentrum al enige tijd niet meer als zodanig in gebruik is. Kennelijk is er op dit moment geen markt voor. Een woonfunctie is passend binnen het bestaande woonlint aan de Vinkenpolderweg. Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein én een woonfunctie genereert minder verkeersbewegingen dan een recreatieve functie op deze plek. De locatie is niet nodig voor het visitors management ten behoeve van het Werelderfgoed Kinderdijk en omdat de gemeente geen actieve grondpolitiek bedrijft, wordt afgezien van het recht van terugkoop van de locatie.”

Meeweten
Herman Verweij van de VVD had echter nog steeds twijfels: “Het is een collegebevoegdheid om in enkelvoudige gevallen een zelfstandig besluit te nemen om bestemmingsplannen te wijzigingen. In de techniek is de wethouder daarin correct en juist, maar het riep bij ons op twee vlakken vragen op. Is dit nu een kruimelgeval in technische zin? En wat zijn de overwegingen om in een gebied waar je om de hoek een camperstandplaats en toeristen gaat huisvesten de enige horecagelegenheid die je daar nog hebt, juist die van zijn bestemming te ontdoen en die een woonbestemming te geven? Dat kunnen we inhoudelijk heel slecht met elkaar rijmen. En de andere vraag: als we het dan hebben over kruimelgeval… We hebben die bevoegdheid juist aan het college gegeven voor kleine gevallen, waar nauwelijks discussie over is. Maar is dit niet juist een bijzondere locatie en bestemming, die op z’n minst van de wethouder had gevraagd ons, in het kader van meeweten, te informeren, in plaats van dat we vanuit Alblasserdamsnieuws moeten begrijpen dat hij deze beslissing heeft genomen?”

Oud nieuws
Over dat laatste was wethouder Kraijo het deels met raadslid Verweij eens. De wethouder zei: “We leren hier wel van. Het is in de vakantieperiode gebeurd. Toen waren er geen commissievergaderingen. En op een gegeven moment is het dan in de openbaarheid en staat het op Alblasserdamsnieuws. Ik beschouwde het daarmee voor de raad als “oud” nieuws. Omdat een eventuele mededeling mijnerzijds hier geen toevoeging op zou betekenen, heb ik geen gebruik gemaakt van het mededelingenagendapunt in de commissievergadering. Achteraf had ik dat misschien beter wel kunnen doen. Dat is niet gebeurd. Ik voel mee met dat het jammer is dat er weer een horecabestemming verdwijnt. Maar als er een verzoek komt om mee te werken aan een andere bestemming, wordt dat goed beoordeeld. En uiteindelijk is dit met advies van ambtenaren op de collegetafel neergelegd en het besluit is genomen.”

Gevoel
Herman Verweij sloot af met: “U reflecteert er zelf al op: dit is nou iets bij uitstek een geval waarbij je gevoel moet hebben bij de gevoeligheid als je de kruimelregeling toepast. ‘Meeweten’ had hier op z’n plek geweest. Daarmee had u een hoop kou uit de lucht gehouden. Ik ben blij dat u daar zelf ook op reflecteert. En vakantie… ik snap het, maar er zijn heel veel wegen om ons van informatie te voorzien.”

Kanocentrum
Het recreatiecentrum in Alblasserdam werd in 1990 gestart door het echtpaar Hanneke Meijer en André Verschoor. Zij begonnen met het verhuren van kano’s. In de loop van de tijd werden hieraan andere (sportieve) activiteiten toegevoegd, zoals survivals en puzzeltochten.

Discussie
Een aantal jaar later werd het houten gebouwtje vervangen voor nieuwbouw. Hier ging een stevige discussie aan vooraf in de gemeenteraad. Eén van de buren maakte bezwaar. Deze buurman wilde graag een woning in het gebied bouwen, maar kreeg daar geen toestemming voor omdat daarmee het open karakter verloren zou gaan en het verkeerstechnisch niet wenselijk was. In 2001 ontstond er opnieuw discussie over centrum. Dezelfde buurman maakte bezwaar tegen de horeca-activiteiten in het pand.

Failliet
Jaren later, in 2018, kocht Bjorn Rogmans, eigenaar van restaurant De Krom in Oud-Alblas, de exploitatie van het recreatiecentrum De Vinkenwaard, de opstallen bleven in eigendom van Hanneke en André. Er waren grootse plannen, maar binnen een jaar was de zaak al failliet. Onlangs werd er een koopovereenkomst bereikt en is de locatie gekocht door een Alblasserdammer.