ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam sluit het jaar 2017 af met een positief saldo van € 1.398.000. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2017, die het college van burgemeester en wethouders op 4 juli 2018 aan de gemeenteraad heeft aangeboden. In een persbericht laat de gemeente weten: “De meevaller is vooral het gevolg van voordelen uit de gemeenschappelijke regelingen die pas na de 2e bestuursrapportage 2018 bekend zijn geworden, hogere opbrengsten uit omgevingsvergunningen en de algemene uitkering en een voordeel op de overheadkosten. Anderzijds is dit het resultaat van het solide en duurzaam financiële beleid van het college.” Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.