Advertentie
parkeren - Alblasserdamsnieuws.nl Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: parkeren

ALBLASSERDAM – Pieter Boer en Harry Struik hebben namens de bewoners van de wijk Nieuw Kinderdijk in Alblasserdam vrijdagmiddag 30 september een petitie overhandigd aan Peter Verheij, wethouder verkeer. In de petitie, die wordt gesteund door tientallen handtekeningen, worden zes oplossingen aangedragen om de steeds nijpendere verkeersproblematiek in de wijk te lijf te gaan. Wethouder Verheij en verkeerskundige Peter van de Hoek zijn enthousiast over de plannen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Alblasserdammer P. de Boer overhandigt donderdag 29 september een petitie aan de wethouders Peter Verheij en Ad Cardon. Met deze petitie wil De Boer, namens de bewoners van de wijk Kinderdijk, aandacht vragen voor de parkeersituatie in die wijk. De oproep bevat concrete voorstellen voor een oplossing. Het verzoek van De Boer ligt in lijn met de wijkschouwaanpak van de gemeente waar bewoners zelf de oplossing voor een probleem in hun wijk kunnen aandragen. Voorwaarde is dat een meerderheid van de wijkbewoners voor de oplossing is en de oplossing realiseerbaar is binnen het beschikbare budget van de wijkschouwen.

ALBLASSERDAM – Naar aanleiding van de wijkschouw van vorig jaar in de wijk Blokweer in Alblasserdam is afgelopen maand een bewonersavond gehouden waarbij is nagedacht over een oplossing voor de huidige problemen in de wijk. Bewoners klaagden tijdens de schouw steen en been over de verkeersveiligheid in de wijk. Volgens hen is de veiligheid ver te zoeken doordat er een chronisch tekort aan parkeerplaatsen is. Dit zou mede veroorzaakt worden door de vele grote bedrijfsbusjes. Verder lieten de wijkbewoners weten zich te ergeren aan de vallende vruchten van de perenboompjes bij ’t Nokkenwiel. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Parkeren blijft lastig in de wijk Kinderdijk. Volgens bewoners wordt de situatie steeds nijpender. Zeker nu de Bijzonder OpsporingsAmbtenaren (BOA) regelmatig controleren op foutparkeren. “Er moeten gewoon vijftien tot twintig parkeerplaatsen bijkomen. Als ik ’s nachts thuiskom uit mijn werk, is er nergens plaats. Noodgedwongen zet ik ‘m dan maar in het gras, om de volgende morgen een geel blaadje onder m’n ruit vandaan te halen met een waarschuwing. De volgende keer is het wel een boete, terwijl ik hier niets aan kon doen,” klaagde een bewoner onlangs tijdens een wijkoverleg. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De komende maanden gaan de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) intensiever handhaven op fout geparkeerde auto’s in heel Alblasserdam. Auto’s die gevaarlijk of hinderlijk in de weg staan, worden direct beboet. Dat geldt ook voor auto’s die op de stoep of in een plantsoen staan geparkeerd. In wijken waar de parkeerdruk hoog is, zullen eerst waarschuwingen worden uitgedeeld. Tegelijkertijd onderzoekt de gemeente wat er aan deze parkeerdruk gedaan kan worden. Klik op Lees Meer om verder te lezen.

Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – In regen, weer en wind hebben tientallen mensen waaronder politici, ambtenaren, jongerenwerkers, politieagenten en burgers donderdagavond een rondje gelopen door de wijk Blokweer. Al wandelend probeerden zij een beeld te krijgen van de buurt en de problemen die in de wijk spelen. Vooral de verkeersveiligheid was voor de buurt een groot probleem. “Ze scheuren soms met tachtig kilometer per uur over de Blokweerweg. Daar komen nog eens ongelukken van,” klaagde een van de buurtbewoners. Ook de parkeergelegenheid in de Zeelt en straten daar omheen laten volgens de bewoners veel te wensen over. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Foto’s Debora van der Kuijl. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Helder en duidelijk staat zo ongeveer alles wat je over Alblasserdam wilt weten, opgesteld in het nieuwe coalitieprogramma. Of het nu gaat over een weg door de polder, een sporthal bij CKC, een nieuw zwembad, parkeerbelastingen, een nieuwe Beukelmanschool of het containertransferium, het is allemaal hierrrrrrrrrrrrrrrrrr te lezen. Veel leesplezier.

ALBLASSERDAM – Bewoners van de Oranjestraat in Alblasserdam zijn de ‘foutparkeerders’ in hun straat meer dan zat. Alle bewoners zijn tot op heden drie keer gewaarschuwd door parkeercontroleurs (BOA’s). De BOA’s gaven hen hierbij het advies de auto of in de vakken of helemaal achteraan de straat te parkeren. “Zomaar midden op de straat wordt niet meer getolereerd. Soms is het niet eens meer mogelijk de straat fatsoenlijk uit te rijden,” aldus één van de BOA’s. Een aantal hardleerse automobilisten dat fout blijft parkeren kan binnenkort een stevige boete verwachten. De controleurs hebben aangekondigd met harde hand de overlast aan te pakken. De overlast is vooral in de avonduren en ‘s ochtends vroeg.