Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: parkeren

ALBLASSERDAM – De politie, de brandweer en BOA’s zijn maandagavond 15 april 2019 door Alblasserdam gereden om te kijken of er in geval van nood voldoende ruimte is voor de hulpdiensten. Tijdens de actie ‘Geef hulpdiensten de ruimte’ bleek dat de brandweerwagen in een aantal gevallen niet door de straat heen kon, omdat auto’s verkeerd geparkeerd stonden. Er zijn in het totaal 28 waarschuwingen uitgedeeld. Diverse mensen zijn aangesproken op hun parkeergedrag. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Marko Stout van de D66 in Alblasserdam heeft vragen aan wethouder Verheij gesteld over het parkeergedrag van kerkgangers op het Scheldeplein in Alblasserdam. “Sinds kort is het Scheldeplein grotendeels in gebruik genomen na rigoureus en heel mooi te zijn opgeknapt. Echt een ‘woonkamer’ voor de inwoners van Alblasserdam. In een woonkamer horen volgens D66 echter geen auto’s.  Als er dienst is in de kerk schijnen de kerkgangers deze gemeenschappelijke ‘woonkamer’ wel te gebruiken als parkeerplaats. Hebben de kerkgangers daar ontheffing voor?”, vraagt Stout zich af. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam wil graag dat er een parkeerschijfzone komt bij het Zuiderstek en de Marineweg in het Damdorp. Een zogenoemde ‘blauwe zone’. De parkeergelegenheid op het Zuiderstek en de Marineweg staat volgens het college regelmatig vol met onder andere langdurig geparkeerde voertuigen van werknemers en bezoekers van Oceanco. Vanuit de buurt zouden over het parkeergedrag van de werknemers en bezoekers toenemende klachten zijn. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De afgelopen week zijn in de wijk Alblasserwerf in Alblasserdam dertien boetes uitgeschreven voor foutparkeren. Bij een aantal bewoners is hierover wrevel ontstaan. “Wij staan al elf jaar zo geparkeerd in mandelig gebied en nu wordt er zonder te waarschuwen ineens beboet. Laat de gemeente eerst maar eens meer parkeerplekken aanleggen,” luidde één van de commentaren. Navraag bij de gemeente wijst uit dat de boetes het resultaat zijn van een handhavingsactie op verzoek van mede-wijkbewoners. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Veilig verkeer in Alblasserdam is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De politie en gemeente kunnen dit niet alleen met handhaving oplossen.

Laden ... Laden ...

BOA_13 ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam wil haar inwoners actief betrekken bij het opstellen van het veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. De komende dagen worden er daarom in het totaal vijf stellingen gepresenteerd op Alblasserdamsnieuws.nl. De stellingen zijn bedacht / opgesteld vanuit de gemeente. Alblasserdammers worden uitgenodigd om te stemmen en te reageren op de stellingen. Vandaag de derde stelling. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

campers alblasserdamKINDERDIJK – Om de leefbaarheid en bereikbaarheid van Kinderdijk te verbeteren heeft de gemeente Molenwaard, samen met Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk, de belangenvereniging van Kinderdijk, Politie en Boa’s, verschillende acties uitgezet. Een van de acties is het aanpakken van de parkeerproblematiek in Kinderdijk, met name in het drukke seizoen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Wilgenplein makado AlblasserdamALBLASSERDAM – Een deel van het parkeerterrein bij winkelcentrum Makado, is vanaf heden tot medio april ongeschikt om te parkeren vanwege de reconstructie van het Wilgenplein in Alblasserdam. Het terrein van de oude Wipmolen is inmiddels opengesteld, om zodoende extra parkeermogelijkheden voor het winkelend publiek te bieden. Automobilisten moeten daardoor wel verder lopen om het centrum te bereiken. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

20130420_143422(0) (Kopie)ALBLASSERDAM – Twee Alblasserdammers wilden zaterdag 20 april allebei , tegelijkertijd, hun auto in hetzelfde parkeervak bij het Makado winkelcenter in Alblasserdam plaatsen. Dat lukte niet. “Die meneer van de grijze auto stond al half in het vak en toen wilde die jongen met de rode auto er nog bij. Dat paste niet en ze reden zo tegen elkaar aan,” vertelde één van de getuigen wijzend. Omdat de bestuurders het niet met elkaar eens werden over de schuldvraag, werd de politie gebeld. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Foto Brandweerwagenpark [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Regelmatig komt het voor dat de brandweer op weg naar een brand vertraging oploopt of zelfs niet verder kunnen. Vooral op plaatsen waar straten smal zijn (denk aan woonerven) kan een verkeerd of dubbel geparkeerde auto oorzaak zijn van de vertraging of belemmering. Wanneer elke seconde telt kan deze vertraging echter leiden tot een verslechtering van de situatie en in het ergste geval zelfs slachtoffers tot gevolg hebben. De brandweer vraagt daarom uw medewerking. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

parkerenALBLASSERDAM – Op maandag 24 en op maandag 31 december kan geparkeerd worden op het Raadhuisplein te Alblasserdam. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid door de markt op die dagen op het Wilgenplein heeft de gemeente besloten het Raadhuisplein open te stellen voor parkeergelegenheid. Het plein kan bereikt worden via de Dam en het Cortgene. Auto’s mogen haaks komen te staan op het gebouw van het gemeentehuis in enkele rijen. Uiteraard moet er nog gelegenheid zijn om weer via het Cortgene van het terrein af te rijden.

ALBLASSERDAM – Een beetje toepasselijk was de regenachtige, waterkoude januaridag wel, toen woensdag de 18e wethouder Sjoerd Veerman van Alblasserdam en gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie Zuid-Holland de vernieuwde Parkeer- en Reisfaciliteiten bij de Waterbushalte openden. Juist doordat we in een waterrijk gebied leven, is er hoogwaardig vervoer van dorp tot dorp over water mogelijk. Daar is nu eenmaal neerslag voor nodig. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De Parkeer – en Reisfaciliteiten (P+R) bij de waterbushalte aan de J. Smitkade in Alblasserdam zijn de afgelopen maanden vernieuwd. Naast de uitbreiding van vijftig parkeerplaatsen is ook de fietsstallingscapaciteit uitgebreid met vijftig fietsstandaards voor Waterbusgebruikers. Op 18 januari 2012 zullen gedeputeerde Ingrid de Bondt van de provincie Zuid-Holland en wethouder Sjoerd J. Veerman van de gemeente Alblasserdam de officiële opening doen van de nieuwe P+R. Foto: Jan Wijninga.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam neemt maatregelen tegen de hoge waterstand in de rivier. Rijkswaterstaat heeft de verwachte waterstanden doorgegeven en deze zijn 2.49 m boven NAP. Bij 2.20 m is de afspraak dat de gemeente maatregelen treft bij cultureel centrum Landvast. De parkeerplaats wordt daarom afgesloten. Bezoekers kunnen hun auto voorlopig kwijt op het Raadhuisplein, dat op 5 en 6 januari wordt opengesteld. Verder worden er schotten geplaatst bij de ingang van de jachthaven. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft deze week gele strepen op de stoepranden langs de Vondellaan aan laten brengen. Dit houdt in dat er vanaf heden niet meer geparkeerd mag worden op de plaatsen waar de markering aangebracht is. Tijdens de wijkschouw eerder dit jaar bleek dat sommige bewoners zich ergerden aan het feit dat mensen hun wagen ongestraft op de suggestiestrook mochten parkeren. Dit zou met name bij de wegversmalling gevaarlijke situaties opleveren, omdat fietsers dan gedwongen worden op de autorijbaan te rijden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Pieter Boer en Harry Struik hebben namens de bewoners van de wijk Nieuw Kinderdijk in Alblasserdam vrijdagmiddag 30 september een petitie overhandigd aan Peter Verheij, wethouder verkeer. In de petitie, die wordt gesteund door tientallen handtekeningen, worden zes oplossingen aangedragen om de steeds nijpendere verkeersproblematiek in de wijk te lijf te gaan. Wethouder Verheij en verkeerskundige Peter van de Hoek zijn enthousiast over de plannen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

×