Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: jaarrekening

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam sluit het jaar 2018 af met een positief saldo van 1.293.000 euro. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2018 die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Het college stelt voor om van de meevaller een bedrag van 73.000 euro te gebruiken voor onder meer handhaving en voor het doorschuiven van budgetten voor de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie tijdens de renovatie van het gemeentehuis. Het restant van het positieve saldo van € 1.220.000 wordt ingezet om de financiële positie van de gemeente te versterken. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam sluit het jaar 2017 af met een positief saldo van € 1.398.000. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2017, die het college van burgemeester en wethouders op 4 juli 2018 aan de gemeenteraad heeft aangeboden. In een persbericht laat de gemeente weten: “De meevaller is vooral het gevolg van voordelen uit de gemeenschappelijke regelingen die pas na de 2e bestuursrapportage 2018 bekend zijn geworden, hogere opbrengsten uit omgevingsvergunningen en de algemene uitkering en een voordeel op de overheadkosten. Anderzijds is dit het resultaat van het solide en duurzaam financiële beleid van het college.” Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – “De gemeente Alblasserdam staat er financieel goed voor en heeft veel doelen uit de Samenlevingsagenda gerealiseerd,” dat meldt de gemeente Alblasserdam dinsdag 6 juni 2017 in een persbericht. De gemeente Alblasserdam sluit het jaar 2016 af met een positief saldo van 1.649.000 euro, zo blijkt uit de Jaarrekening 2016, die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

geld muntgeld briefgeld fooienpot fooiALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam staat er financieel goed voor. Het jaar 2015 wordt met een positief saldo van € 2.341.000 afgesloten. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2015, die het college van B&W vrijdag 10 juni 2016 aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

munten euro geld muntstukkenALBLASSERDAM – Met een positief saldo van € 328.000 sluit de gemeente Alblasserdam 2014 financieel gezond af. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2014, die het college van B&W donderdag 23 april 2015 aan de gemeenteraad heeft aangeboden. De meevaller is volgens de gemeente enerzijds het gevolg van een aantal (eenmalige) voordelen. “Zo profiteert de gemeente van een hogere uitkering vanuit het Rijk en lagere uitgaven voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Anderzijds is dit het resultaat van het solide en duurzame financiële beleid van het college,” aldus een woordvoerster van de gemeente Alblasserdam. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

raadsvergadering Alblasserdam [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De VVD beschuldigt het college van burgemeester en wethouder van Alblasserdam van misleidende communicatie. De liberalen vinden dat het college (deels) onterecht goede sier heeft willen maken met de jaarrekening. Ook de PvdA was ontevreden over de presentatiemanier van het college. Dat bleek deze week tijdens de algemene beschouwingen van die jaarrekening. Wethouder Peter Verheij ontkent de aantijgingen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

munten euro geld muntstukkenALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft in 2012 een positief saldo van circa €2 miljoen op een begroting van €36 miljoen. Dit is enerzijds het gevolg van een aantal externe (eenmalige) voordelen. Zo profiteert de gemeente van de huidige lage rentekosten, de Algemene Uitkering en de lagere uitgaven voor de WMO. Anderzijds is dit het resultaat van het solide en duurzame financiële beleid van het college. Dit blijkt uit de jaarrekening 2012. De twee miljoen die over is, zal onder meer gebruikt worden voor het b0mmenonderzoek en de opheffing van muziekschool TOON. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft in 2011 circa anderhalf miljoen euro overgehouden op een begroting van 36 miljoen euro. Dit is enerzijds het gevolg van een aantal externe (eenmalige) voordelen zoals bouwleges,  belastingen en algemene uitkering. Anderzijds is dit het resultaat van de interne bedrijfsvoering die op orde is. Dit blijkt uit de jaarrekening 2011. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft in 2010 600.000 euro overgehouden op een begroting van 36 miljoen. Hierin is ook al de bezuiniging van vier ton verwerkt die nodig was om de lagere bijdrage van het rijk aan de gemeente op te vangen. Ook heeft de gemeente het merendeel van de geplande activiteiten in 2010 uitgevoerd. Dit blijkt uit de jaarrekening 2010. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam sluit de jaarrekening 2009 met een plus van ruim acht ton. Ook heeft de gemeente het merendeel van de geplande activiteiten in 2009 uitgevoerd. Dit betekent dat de gemeente haar financiële positie steeds beter op orde heeft. Vorig jaar is die lijn ingezet met een jaarrekening 2008 die afsloot met een plus van € 40.000,–. De jaarrekening 2007 sloot nog met een verlies van 2,3 miljoen euro. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.