Advertentie
Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: hoog water

ALBLASSERDAM – De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid verwacht geen extreem hoog water in Alblasserdam en omgeving. In de regio Zuid-Holland Zuid zullen mogelijk wel de uiterwaarden onderstromen, zo is de verwachting van de VRZHZ. Wel waarschuwt de veiligheidsregio mensen die willen gaan zwemmen in de rivier. “Op sommige plekken is dat al verboden. Op andere plekken is dat nu extra gevaarlijk. Let dus goed op,” zo luidt de waarschuwing. Vrijdag vloog de kustwacht drie rondes over Alblasserdam, om daarna via de rivier en de kustlijn naar het noorden door te vliegen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Woensdag 3 januari 2018 is er hoogwater op komst in Alblasserdam. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor met name bewoners aan de Kade in het Damdorp. Zij zijn hierover per brief geïnformeerd. Bij cultureel centrum Landvast worden maatregelen getroffen. Bij de waterbus wordt een noodvoorziening aangebracht. “Alle andere bewoners in de buitendijkse gebieden ondervinden geen hinder, omdat hun woning veel hoger ligt dan de verwachte waterstanden,” aldus de gemeente Alblasserdam in een persbericht. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

2012 Hoogwater Papendrecht Alblasserdam 006 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Vrijdag 6 december is er hoogwater op komst in Alblasserdam. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor met name bewoners aan de Kade. Zij zijn hierover per brief geïnformeerd. Bij cultureel centrum Landvast worden maatregelen getroffen. Bij de waterbus wordt een noodvoorziening aangebracht. Alle andere bewoners in de buitendijkse gebieden ondervinden geen hinder omdat hun woning veel hoger ligt dan de verwachte waterstanden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

gemaalKINDERDIJK – Waterschap Rivierenland is na de regenval van de afgelopen dagen volop bezig om haar gebied ‘droog’ te pompen. De gemalen draaien op volle kracht en de waterpeilen zijn al aan het zakken. De afgelopen dagen zijn tientallen medewerkers dag en nacht bezig geweest om de wateroverlast te beperken. Meerdere watergangen en sloten liepen over in met name de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Ondernemers van bedrijventerrein Nieuwland in Alblasserdam en Papendrecht komen maandag 20 februari bij elkaar om onder meer te praten over de dreiging van wateroverlast in het gebied. Begin januari 2012 beleefden de ondernemers een spannende periode, doordat het water zo hoog stond en de dijk zo zwak was, dat een overstroming dreigde. Een evacuatie was net niet nodig, maar de schrik zat er goed in. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Bedrijventerrein Nieuwland, dat deels bij Alblasserdam en deels bij Papendrecht hoort, wordt mogelijk geëvacueerd. Dat meldt burgemeester Bert Blase van Alblasserdam. Het definitieve besluit hierover wordt in de komende uren genomen. De evacuatie wordt overwogen vanwege de hoge waterstand en harde wind.

KINDERDIJK – Langs de dijk bij Kinderdijk wordt donderdag 5 januari vanwege de hoge waterstand enkele uren dijkbewaking ingesteld. Dat meldt Waterschap Rivierenland. Woensdag 4 januari hebben de Veiligheidsregio, de politie, Rijkswaterstaat en de waterschappen overleg gehad over de te verwachten waterstanden in de regio. Hiertoe is besloten omdat de voorspelde waterhoogtes sneller stegen dan normaal. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam neemt maatregelen tegen de hoge waterstand in de rivier. Rijkswaterstaat heeft de verwachte waterstanden doorgegeven en deze zijn 2.49 m boven NAP. Bij 2.20 m is de afspraak dat de gemeente maatregelen treft bij cultureel centrum Landvast. De parkeerplaats wordt daarom afgesloten. Bezoekers kunnen hun auto voorlopig kwijt op het Raadhuisplein, dat op 5 en 6 januari wordt opengesteld. Verder worden er schotten geplaatst bij de ingang van de jachthaven. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.