Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: college

IMG_0242 (Medium)ALBLASSERDAM – Sjoerd J. Veerman heeft afgelopen week afscheid genomen als wethouder van Alblasserdam. Zeven jaar lang was Veerman als bestuurder actief in het Damdorp. De burgemeesters Blase en Brok van Alblasserdam en Dordrecht spraken tijdens de afscheidsreceptie lovende woorden. “Naast de zeer gerichte blik op de uitvoering, heeft Sjoerd ook nadrukkelijk het oog gehad op het beleid in de verdere toekomst van de Drechtsteden,” vertelde Brok. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_9801 (Medium)ALBLASSERDAM – De VVD en D66 vonden het nog te vroeg voor een informele kennismaking met de drie kandidaat-wethouders van Alblasserdam. Dat lieten zij deze week blijken tijdens een voorstelrondje van het drietal in de raadszaal van het gemeentehuis in het Damdorp. “We hebben het hier over een informele kennismaking met de kandidaat-wethouders van een beoogd college. Wat mij betreft lopen we daarmee echt op de troepen vooruit. Er is nog niet eens een coalitieakkoord,” stelde VVD’er Herman Verweij. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

IMG_3328 (Kopie)ALBLASSERDAM – De bestuursperiode van het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam loopt ten einde. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zal een nieuw college worden gevormd en zullen wethouder Sjoerd Veerman en wethouder Ad Cardon afscheid nemen als bestuurder van Alblasserdam. Deze week blikten de burgemeester en de drie wethouders tevreden terug op de bestuursperiode 2010-2014 en concludeerden dat de doelstellingen die het college van B&W zich in het collegeprogramma in 2010 had gesteld voor het overgrote deel zijn bereikt. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

rivierenbuurt alblasserdamALBLASSERDAM – Als het aan het college van B & W ligt, wordt de Rivierenbuurt in Alblasserdam,  nog dit jaar opgeknapt voor ongeveer een miljoen euro. Dinsdag 19 maart wordt het voorstel besproken in de gemeenteraadscommissie. De zichtbare buitenruimte in de Rivierenbuurt dateert uit de jaren zestig / zeventig is volgens het college toe aan vernieuwing. Het is de bedoeling dat de straten worden voorzien van nieuw materiaal, er een aantal parkeerplaatsen bijgemaakt worden, dat het groen wordt opgeknapt/vervangen en dat er ondergrondse containers worden geplaatst. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

collegevan B en wALBLASSERDAM – Het college van Burgemeester en Wethouders van Alblasserdam heeft ingestemd met een herverdeling van enkele milieutaken. Het betreffen de portefeuille Omgevingsdienst (OZHZ) en het dossier Nedstaal. Het dossier Nedstaal wordt ondergebracht bij burgemeester Blase en wethouder Peter Verheij neemt namens de gemeente zitting in het Algemeen Bestuur OZHZ. Wethouder Sjoerd J. Veerman blijft verantwoordelijk portefeuillehouder milieu en duurzaamheid. Hiermee geeft het college invulling aan de motie die door de Raad is aangenomen op 12 februari jongstleden.

ALBLASSERDAM – Twee jaar geleden heeft het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam een programma samengesteld. Hierin werden tientallen plannen opgesteld die uitgevoerd zouden moeten worden in de periode 2010-2014. Een evaluatie na twee jaar leert dat driekwart van de plannen volgens planning loopt of inmiddels is afgerond. Verder is negentien procent wel gestart, maar de afronding is later dan gepland en zes procent is niet gestart. Dit is met name het gevolg van de economische crisis waardoor de planningen van de woningbouwprojecten zoals Alblasserwerf, Mercon Kloos en Oude Wipmolen zijn aangepast. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam kiest voor de nieuwbouw van een wedstrijdbad, concept ‘2521’, dat is ontwikkeld door de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Dit zwembad meet 25 bij 21 m en heeft acht wedstrijdbanen. Het nieuwe bad moet het huidige verouderde zwembad Blokweer vervangen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het is volgens wethouder Peter Verheij absoluut niet waar dat het college van burgemeester en wethouders de halve waarheid voorspiegelt. Eerder deze week beschuldigden de VVD en de D66 het college ervan dat zij met persberichten goede sier maken naar de bevolking, maar intussen niet de waarheid vertellen. “De beschuldigingen kloppen niet. Wij houden één lijn aan en dat is het brengen van een helder, transparant en genuanceerd verhaal,” aldus Verheij. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De VVD en de D66 ergeren zich aan de communicatie van het college van burgemeester en wethouders in Alblasserdam. Dat vertelde VVD’er Freek de Gier en D66’er Ramon Pardo maandagavond 27 juni tijdens de algemene beschouwingen op het gemeentehuis mee. Volgens De Gier, wil het college steeds goede sier maken met halve waarheden. “Een persbericht bij de jaarrekening over een overschot dat een tekort was, doen alsof de reconstructie van de Zeelt nu opgepakt wordt omdat bewoners klagen over wateroverlast, terwijl die reconstructie allang gepland was door vorige colleges,” aldus De Gier. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het Alblasserdamse college van burgemeester en wethouders stelt in de begroting 2011-2014 voor om de levensduur van wegen, straten, pleinen en speelterreinen te verlengen van 30 naar 35 jaar. Dit in een poging om geen extra geld uit te hoeven reserveren voor onderhoud en vervanging in de nieuwe woon- en bedrijfsterreinen. Volgens de Alblasserdamse VVD is dat geen goed idee omdat vorig jaar nog vastgesteld is dat 30 jaar de uiterste levensduur is vanwege de zachte grond in Alblasserdam. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het Alblasserdamse college van B&W heeft donderdagochtend het nieuwe collegeprogramma en de begroting 2011 gepresenteerd. De begroting is sluitend doordat er negen ton wordt bezuinigd, onder andere op het beheer van de openbare ruimte en personele kosten. Het college heeft ervoor gezorgd dat het volledige collegeprogramma in stand blijft en de sociale infrastructuur wordt ontzien. De belastingen worden niet verhoogd; inwoners moeten wel rekening houden met een inflatiecorrectie. Ook wordt de hondenbelasting met zo’n acht euro verhoogd. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

Het college van B&W. Met v.l.n.r.wethouder Ad Cardon, gemeentesecretaris Rianne van den Berg, burgemeester Bert Blase, wethouder Peter Verheij, wethouder Sjoerd J. Veerman.

ABLALSSERDAM – De gemeente Alblasserdam gaat de komende tijd reacties verzamelen van onder andere SWOA, RIVAS, Wmo-adviesraad, WASKO, schoolbesturen, winkeliersverenigingen en VVV op het nieuwe collegeprogramma. Het college vraagt deze partners om het concept de komende twee maanden te beoordelen op hun specifieke vakgebieden en te reageren naar het college (interactief proces).  Vervolgens geeft het college gemotiveerd aan welke opmerkingen wel of niet in het definitieve collegeprogramma opgenomen worden. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam wil burgers en bedrijven gaan betrekken bij de opstelling van het nieuwe collegeprogramma. In welke vorm deze burgerparticipatie ingevoerd wordt is nog onderwerp van discussie.  Alle politieke partijen hadden al eerder aan formateur Ad Cardon aangegeven dat er meer moet worden gecommuniceerd naar de burger. Dit is de eerste stap richting de gezamenlijke ambitie. Klik op Read More om verder te lezen.

Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

×