Advertentie
begraafplaats - Alblasserdamsnieuws.nl Skip to content

Alblasserdamsnieuws.nl

Het laatste nieuws uit Alblasserdam en omgeving…

Archive

Tag: begraafplaats

ALBLASSERDAM – De uitbreiding van de begraafplaats loopt volgens schema. Deze week is de aannemer begonnen met de aanleg van het paalmatrassensysteem. Dit systeem is noodzakelijk om te voorkomen dat kabels, leidingen, gebouwen en het nieuwe rioolgemaal kunnen verschuiven. Per dag gaan er circa 150 palen de grond in. Dit gebeurt trillingsarm om de overlast voor de omgeving te beperken. In totaal gaan er 1300 palen de grond in. De heiwerkzaamheden zullen twee weken duren. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het pannenkoekenfeest van de wijk Groep Singel Oost in Alblasserdam op vrijdagavond 6 juli was tegelijk een officieuze opening van het nieuwe speeltuintje. Mede door het prachtige weer kwamen veel kinderen en hun ouders naar het pannenkoekenfeest op het terrein naast de begraafplaats. Twee meisjes en een jongen organiseerden het feest en hadden de bewoners via flyers op de hoogte gebracht. Tegelijk met de party, die jaarlijks op de eerste dag van de zomervakantie wordt gehouden, werd ook de nabijgelegen nieuwe speeltuin onofficieel geopend. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Aannemer GKB Realisatie uit Barendrecht start maandag 14 mei met het werk aan de uitbreiding van de begraafplaats in Alblasserdam. Hij gaat aan de slag met het aangepaste bestek. Volgens de planning wordt het werk in het najaar van 2012 opgeleverd. Het nieuwe gedeelte kan dan begin 2013 in gebruik worden genomen. De gemeente heeft de aannemer gevraagd zo snel mogelijk een deel van de speelplaats aan te leggen. Deze kan weer open als de situatie volledig veilig is voor de kinderen. De gemeente houdt de buurt hierover op de hoogte. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Ondanks dat de kosten voor het uitbreiden van de begraafplaats in Alblasserdam met 600.000 euro zijn gestegen, hoeven de begraaftarieven niet omhoog. Dat bleek deze week tijdens de commissievergadering. Vorig jaar begon aannemer Kroeze met de uitbreiding, maar ging failliet. Maandenlang lag het werk stil. Inmiddels is een nieuwe aannemer bereid gevonden om de klus te klaren. “Het werk ligt al vanaf september stil; geen reclame voor ons dorp,” stelde CDA-man Arie van ’t Zelfde. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders heeft het werk om de uitbreiding van de begraafplaats af te maken voorlopig gegund aan aannemer GKB uit Barendrecht. Deze aannemer is gekozen uit de openbare aanbesteding die eind januari 2012 heeft plaats gevonden.  Als de gemeenteraad akkoord is met het voorstel van het college, kan de aannemer direct starten met de werkzaamheden op de begraafplaats. Komend najaar is het werk dan afgerond. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Wethouder Ad Cardon hoopt van harte dat het werk aan de uitbreiding van de begraafplaats bij de Oude Toren nog deze lente van start kan gaan. Daarmee kan volgens hem de vertraging die is opgelopen, doordat de aannemer in september failliet ging, beperkt kunnen blijven. “In de winter zou het werk toch hebben stilgelegen”, licht Cardon toe. De afgelopen maanden is de hele zaak afgerond met de curator en inmiddels is de zoektocht naar een nieuwe aannemer in volle gang. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam is nog steeds in overleg met de curator over hoe het verder moet met de werkzaamheden rondom de uitbreiding van de begraafplaats langs de Oude-Torenweg. In september ging aannemersbedrijf Kroeze, onder meer werkzaam als hoofdaannemer bij de uitbreiding van de begraafplaats in Alblasserdam failliet. Hierdoor ligt de bouw volledig stil. Hoewel het bedrijf een doorstart wil maken, wil de gemeente niet meer in zee met de aannemer. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het CDA heeft dinsdagavond 27 september tijdens een commissievergadering in het gemeentehuis vragen gesteld over het faillissement van de aannemer die werkzaam was bij de begraafplaats in Alblasserdam. “U heeft onlangs aangegeven dat het allemaal anders zou gaan en dat contracten nageleefd zouden worden. Hoe kan het nu dan weer zo mis gaan? Is er geen financieel onderzoek gedaan naar de kredietwaardigheid van het bedrijf. Ik kan hier geen chocola van bakken,” aldus Arie van ’t Zelfde namens het CDA. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Aannemersbedrijf Kroeze, ondermeer werkzaam als hoofdaannemer bij de uitbreiding van de begraafplaats in Alblasserdam is deze week failliet verklaard. De diverse onderaannemers die op de begraafplaats naast de Oude Torenweg werkten , hebben hun spullen van het terrein gehaald en hebben zich teruggetrokken. Hierdoor ligt de bouw volledig stil. Het wegenbouwbedrijf, één van de drie failliete  onderdelen maakt mogelijk een doorstart. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Een aantal kinderen uit Alblasserdam is boos op de gemeente, omdat hun speeltuintje in de Meursingstraat is weggehaald vanwege de uitbreiding van de naastgelegen begraafplaats. De kids hebben deze week daarom protestborden langs het terrein opgehangen om hun standpunt kracht bij te zetten. Volgens Jeroen Mulder, een van de buurtkinderen, en zijn vrienden was aan hen beloofd dat er eerst een nieuw speeltuintje elders neergezet zou worden en pas daarna de oude verwijderd zou worden. “En dat hebben ze niet gedaan en daarom zijn wij boos,” aldus Jeroen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Wethouder Ad Cardon van Alblasserdam opent woensdagmiddag 13 april om 14.15 uur het nieuwe  rioolgemaal Kortland. Het nieuwe gemaal staat bij de kruising Van Eesterensingel / Seniorstraat / Meursingsstraat. De nieuwbouw van dit hoofdrioolgemaal is een onderdeel van het project uitbreiding begraafplaats. Om de uitbreiding mogelijk te maken moest het bestaande rioolgemaal worden verplaatst. Het nieuwe rioolgemaal is uitgevoerd in een zogenaamde natte opstelling. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – Het voorgenomen besluit om kindergraven niet langer voor een periode van zestig jaar uit te geven, is ingetrokken. Het voorstel om de graven voor twintig jaar uit te geven, waarna op verzoek verlengd kan worden, stuitte bij diverse partijen op veel verzet. Zo vond de SGP het onaanvaardbaar dat de gemeente al na ‘korte tijd’ de ouders zou confronteren met het ruimen van graven. “Dit zijn zulke gevoelige onderwerpen. Daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan,” aldus SGP’er Jan-Willem de Leeuw. Klik op Lees Meer om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.

ALBLASSERDAM – De wijk Centrum Oost in Alblasserdam, dat af en toe net een doolhof lijkt met die eenrichtingsverkeerstraatjes, heeft er sinds kort een nieuwe uitgang bij. Het is binnen een paar weken mogelijk om via de Seniorstraat de wijk te verlaten en de Oude Torenbrug op te rijden. De aanpassing in de bestrating is gedaan om dichtslibbing van de wijk te voorkomen. Er wordt namelijk aan de Van Eesterensingel druk gebouwd aan de bouw van het nieuw Palet. (basisschool, red.) Klik op Read More om verder te lezen. Klik op Lees Meer om de rest van dit bericht te bekijken.