ALBLASSERDAM – De prijs van drinkwater in Alblasserdam stijgt vanaf 1 januari 2023. Dat meldt drinkwaterbedrijf Oasen. Het komende jaar kost duizend liter drinkwater 1,45 euro. Het vastrechttarief in 2023 is 83,66 euro. Deze bedragen zijn inclusief belastingen. Voor een gemiddeld huishouden gaan de kosten voor drinkwater zo’n 2,15 euro per maand omhoog. Daarmee kost drinkwater in 2023 ongeveer 18,75 euro per maand. Wat klanten precies betalen, hangt af van het watergebruik en de samenstelling van het huishouden. De drinkwatertarieven zijn op 22 november vastgesteld door de aandeelhouders van Oasen, bestaande uit de gemeenten in het voorzieningsgebied.

In een persbericht van Oasen verklaart het bedrijf: “De prijsstijging komt met name door de toegenomen kosten voor energie en materiaal. Het drinkwater in Nederland behoort tot de top van de wereld en kan overal en altijd direct uit de kraan gedronken worden, tegen een betaalbare prijs. Maar de vanzelfsprekendheid waarmee wij de kraan opendraaien, staat in scherp contrast met de uitdagingen waar Oasen voor staat. Klimaatverandering, bevolkingsgroei, vervuiling, verduurzaming en de toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur vragen om een forse toename van investeringen. De droge zomers van de afgelopen jaren hebben ondubbelzinnig duidelijk gemaakt hoe urgent die investeringen zijn.”

Bewust omgaan met drinkwater

Verder meldt Oasen: “Drinkwater is niet duur, maar wel kostbaar. Voordat water uit de kraan komt, legt het een lange weg af. Daarom vragen we klanten om bewust om te gaan met drinkwater.”

Wat betreft giftige chemische stoffen (PFAS), blijft Alblasserdam ruim binnen de grens die is opgesteld door het RIVM. De Europese drinkwaternorm voor PFAS is 100 nanogram per liter voor de optelsom van 20 PFAS. Het RIVM adviseert een drinkwaterrichtwaarde van 4,4 nanogram per liter voor de PFAS gewogen som, uitgedrukt in PFOA-equivalenten (gewogen som). Alblasserdam zit momenteel op 1,8 nanogram per liter, zo blijkt uit dit rapport.