ALBLASSERDAM – Langs de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam, ter hoogte van Kassen Jonker, zijn vorig jaar maart geen zes, maar 23 bomen illegaal gekapt. Die informatie heeft journalist Geurt Mouthaan van Het Kontakt naar boven weten te halen, aan de hand van een (niet openbaar) proces-verbaal van een buitengewoon opsporingsambtenaar. De gemeente Alblasserdam liet vorig jaar, vier dagen na de illegale houtkap, weten dat het om ‘ongeveer zes bomen’ ging die de projectontwikkelaar illegaal had laten kappen. “Bij de woordvoerder van de gemeente was het aantal van 23 op het moment dat de persvragen werden beantwoord, nog niet bekend,” zo laat Linda Vermeulen van de gemeente Alblasserdam vrijdag 18 november 2022 weten.

Niet meer over gecommuniceerd
Op latere momenten is er nog herhaaldelijk over de kap gesproken, maar nergens werd het getal van 23 bomen genoemd. Ook niet in de openbare vergadering van de gemeenteraadscommissie in maart 2021, toen wethouder Arjan Kraijo door Arco Strop van het CDA werd bevraagd over het onderwerp. Waarom nooit is gemeld dat het niet om zes, maar om 23 bomen gaat, is vanwege de gekozen werkwijze, stelt de gemeente. Vermeulen van de gemeente licht toe: “Dat is omdat we na de kap de gebruikelijke werkwijzen hebben gevolgd. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft de zaak in behandeling genomen en de gemeente communiceert verder niet actief over dit soort zaken.”

Per ongeluk
Projectontwikkelaar Jan Bouter van Bogor, die in het gebied, dat aan Park Huis te Kinderdijk grenst, 18 woningen en 13 appartementen wil bouwen, vertelde vorig jaar dat de kap per ongeluk was gebeurd. Bouter zei toen: “Ik wist niet dat ik hier een kapvergunning voor nodig had. Als je in het gebied vanaf de dijk naar beneden gaat, staan er coniferen, bramen en riet en dat is niet vergunningplichtig.  En aan de achterkant, waar ik nog nooit geweest was, stonden bomen die blijkbaar kapvergunningplichtig waren. Dit berust voor ons echt op een misverstand.”

Gevolgen
Toch lijken de gevolgen van de illegale kap niet zo groot te zijn voor de projectontwikkelaar. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft bepaald dat de bomen herplant moeten worden. Dit hoeft echter niet op exacte dezelfde plek als waar de bomen stonden. Verder moet de projectontwikkelaar, als hij in de toekomst dezelfde overtreding maakt, 5000 euro betalen per illegaal gekapte boom. Als hij niet weer de fout in gaat, hoeft hij niets te betalen.

Bomenplan
Over de opgelegde ‘straf’, vertelt de gemeentewoordvoerster: “Als gemeente zijn we gehouden aan de bestuursrechtelijke instrumenten die ons ter beschikking staan om te handhaven. In dit geval hadden wij de mogelijkheid een last onder dwangsom op te leggen en dat is dus op 12 maart 2021 ook gebeurd. Ook moet de projectontwikkelaar de bomen herplanten. Hiervoor is een bomenplan gemaakt.”

Bestuurlijke boete
Dat de zaak op 12 maart 2021 al is afgedaan, is opvallend, omdat in de commissievergadering van eind maart 2021 door wethouder Kraijo nog werd gemeld dat er nog een procedure liep om een bestuurlijke boete af te geven. Dat is toen ‘ongelukkig geformuleerd’ laat de gemeente weten.

In 2014, 2015, 2021 en 2021 ook
Illegale bomenkap komt in Alblasserdam bij bouwprojecten vaker voor. In de praktijk scheelt het voor projectontwikkelaars vaak extra tijd en geld, omdat als de bomen weg zijn, ze niet meer terug kunnen komen. In 2015 kondigde de gemeente een bouwstop af, nadat woningcorporatie Woonkracht 10 illegaal bomen aan het kappen was langs de Parallelweg in Alblasserdam. Inmiddels staan op die locatie de geplande woningen.

2014
In 2014 ging het ook al mis bij de bouw van woningen op de locatie van het TROS-gebouw langs de Oost-Kinderdijk. Daar werd een oude, grote plataan illegaal gekapt in opdracht van ontwikkelaar Reuvers. De gemeente Alblasserdam liet toen weten de handelswijze ‘onaanvaardbaar’ te vinden. Later ging ook de tweede plataan omver, nadat hier wel een vergunning voor werd verleend. Met de ontwikkelaar werd afgesproken dat er twee andere platanen herplant zouden worden. Dat is gebeurd.

2022
En ook in 2022 ging het niet volgens de regels. Op de Bockhorn-locatie langs de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam liet Martin van Horssen, die op die locatie woningen wil bouwen, acht grote bomen kappen, terwijl de procedure nog niet was afgerond. De kap zorgde voor felle reacties van de Stichting De Groene Long en een buurtbewoonster. Ook de gemeente Alblasserdam was ‘teleurgesteld’. Van Horssen liet weten de bomen te hebben gekapt om een ‘eindeloze juridische strijd’ te voorkomen. Verder laat Van Horssen weten dat hij tot twee keer toe een onherroepelijke kapvergunning had en dat er inmiddels 23 nieuwe bomen zijn aangeplant.

Brief Gert de Groot
Verder is er bij buurtbewoners onduidelijkheid ontstaan over de aanvraag van een nieuwe kapvergunning over nog eens zestien bomen. Bij de Omgevingsdienst werd gedacht dat dit ging over de al gekapte bomen, maar dat blijkt niet zo te zijn. Buurtbewoner Gert de Groot schrijft in een brief aan de gemeente over de bomenkap en over de plannen voor woningbouw. Hij stelt kritische vragen aan de gemeente en uit ook bezwaren tegen het verlenen van een vergunning voor al gekapte bomen en een vergunning voor het kappen van bomen die er nog wel staan. Verder gaat hij in op de unieke status van de landtong in het park en gaat hij in op een uitspraak van de Raad van State. De brief is hier te downloaden.

Het artikel van Geurt Mouthaan wordt aanstaande woensdag gepubliceerd in huis-aan-huiskrant De Klaroen.