ALBLASSERDAM – Op het terrein van de voormalige kantine van korfbalvereniging CKC Kinderdijk in Alblasserdam is begonnen met de bouw van 20 nieuwe sociale huurappartementen. Afgelopen week hadden woningcorporatie Woonkracht10, aannemer Bébouw Midreth en wethouder Freek de Gier met elkaar een feestelijk startmoment. Buurtbewoners en pers waren hiervoor niet uitgenodigd. “Wij hebben ervoor gekozen om het klein te houden, gezien er ook nog geen nieuwe huurders zijn,” licht Sharon Tenda van Woonkracht10 toe.

Over het plan om woningen te bouwen op het terrein van CKC Kinderdijk aan de Groen van Prinstererstraat wordt al vele jaren gesproken. De woningbouw was en is gekoppeld aan de nieuwbouw van sporthal Molenzicht. Die nieuwe sporthal, waar sinds 1984 over werd gesproken, is in 2018 in gebruik genomen. Nu is het laatste deel van de ontwikkeling van het complex van start gegaan: de bouw van 20 huurappartementen.

Met lift
“In Alblasserdam kan Woonkracht10 onvoldoende kwalitatief goede appartementen met een lift aanbieden. Met de bouw van deze 20 appartementen zorgen we ervoor dat huurders met een middeninkomen kunnen doorstromen naar een compacte, comfortabele en levensloopbestendige woning. Daardoor komen er bestaande woningen vrij voor starters die een sociale huurwoning zoeken. Dit past in de afspraken die we daarover met de gemeente hebben gemaakt,” zegt Ruurd Breddels, manager Vastgoed van Woonkracht10.

Reactie wethouder
Wethouder Freek de Gier sluit daarbij aan: “Er is een groot woningtekort en daardoor blijven mensen te lang zitten in huizen die niet goed passen bij hun persoonlijke omstandigheden. Daarom is het goed dat hier nu daadwerkelijk nieuwe woningen komen. Zo komt de doorstroom op gang. Het is fijn dat we dit in goede samenwerking met Woonkracht10 zo snel hebben kunnen realiseren.”

Duurzaam en snel bouwen
Het nieuw complex bestaat uit drie woonlagen. De driekamerappartementen zijn extra geïsoleerd en onder meer voorzien van een warmtepomp. Bébouw Midreth, onderdeel van VolkerWessels, ontwikkelt en bouwt de woningen. De oplevering staat gepland voor najaar 2023.

Van idee naar uitvoering
De gemeente Alblasserdam en Woonkracht10 hebben nauw samengewerkt om de ideeën over de herontwikkeling van het terrein tot uitvoering te kunnen brengen. Een bestemmingsplanwijziging was nodig omdat de plaats van de voormalige sportkantine geen woonbestemming had. Onder andere naar aanleiding van inspraakavonden wordt de buitenruimte van het appartementencomplex zo groen mogelijk ingericht. Zo komt er een groene buitenruimte aan de zuidkant van het appartementencomplex (de Boezem). En langs de parkeerplaats aan de noordkant van het complex wordt groen toegevoegd.

Nog niet verhuurd
De woningen die worden gebouwd zijn nog niet verhuurd aan nieuwe huurders. De woordvoerster van Woonkracht10 vertelt: “
Met dit project wil Woonkracht10 een bijdrage leveren aan de doorstroming vanuit huureengezinswoningen in Alblasserdam. Voor het einde van dit jaar is bekend op welke wijze we dit verder vormgeven. Voorwaarde is altijd dat bewoners die hiervoor in aanmerking willen komen staan ingeschreven als woningzoekende bij Woonkeus Drechtsteden. De nieuwbouwwoningen worden te zijner tijd ook gepubliceerd op de website van Woonkeus Drechtsteden.”

Foto’s: Maartje Brockbernd en Peter Stam.

 

De appartementen komen op de plek waar vroeger de kantine van CKC was (onderste deel van foto) en is gelegen nabij de wijk Waterland.