ALBLASSERDAM / ROTTERDAM – De Rotterdamse rechtbank heeft donderdagmiddag 3 november 2022 een 70-jarige man uit Alblasserdam veroordeeld voor het seksueel misbruiken van elf (jonge) kinderen. De man, die in de Nicolaas Beetsstraat woonde, moet tien jaar de gevangenis in. Er was ook TBS tegen de man geëist, maar dat vindt de rechtbank niet nodig. “TBS met dwangverpleging wordt niet opgelegd omdat de kans op herhaling niet groot wordt geacht mede omdat de verdachte aan de ziekte van Alzheimer lijdt,” aldus de rechtbank. De celstraf is twee jaar korter dan het Openbaar Ministerie had geëist.

Cees de J. vergreep zich in de afgelopen jaren aan een groep (zeer) jonge jongens, die in zijn woning kwamen. Voor de buitenwereld was de man ‘Opa Cees’. De 70-jarige heeft een blanco strafblad, maar volgens het Openbaar Ministerie zijn er ook meldingen dat de man aan zijn eigen kinderen heeft gezeten, een nichtje hem moest aftrekken en hij een vrouw vroeger heeft betast. Vervolgens vergreep hij zich aan een grote groep Alblasserdamse kinderen die bij hem in zijn flat aan de Nicolaas Beetsstraat kwamen en daar werden voorzien van cadeaus, snoep, sigaretten en meer, zodat ze hun mond zouden houden over de seksuele handelingen die veelvuldig in zijn woning plaatsvonden.

Nooit vergeven
De ouders van de kinderen waren aanwezig bij de rechtszitting en vertelden huilend, wanhopig en woedend tegenover de rechters over hoe hun wereld en die van hun kinderen is ingestort door het misbruik. “Er is een speciaal plekje in de hel voor mensen als jij,” liet een ouder weten. Een ander zei: “Deze man is het toppunt van hoe ziek je kunt zijn. Hoe kun je zoiets doen? Onze wereld stortte in. Ons lieve jongetje dat dit is overkomen. Een volwassen man die zijn seksuele lusten botviert op mijn jongen. Wat hij mijn jongetje heeft aangedaan, ga ik hem nooit vergeven. Als volwassen vent blijf je van kinderen af. Hoe kun je zoiets doen? En de kinderen de schuld geven?” Anderen gaven aan dat zij en hun kinderen levenslang hebben. “Monsters zoals jij mogen nooit meer naar buiten. Je hebt mijn moederhart gebroken,” zo klonk het.

Het kindermisbruik begon volgens De J. toen hij door kinderen in zijn kruis werd geslagen en liet zien dat hij daar allemaal blauwe plekken van kreeg. Vervolgens zou hij de kinderen ‘in het kruis gegrepen hebben’. Daarna ging het van kwaad tot erger. “Hoe dat zo ver kon komen, kan ik zelf uit niet uitduiden. Seksuele gevoelens waren er praktisch niet, omdat ik bepaalde kwalen heb,” vertelde de zeventiger.

Jannie
Volgens De J. was hij vaak meer toeschouwer dan dat hij zelf actief meedeed, maar justitie denkt daar heel anders over. Volgens justitie verrichte De J. allerlei seksuele handelingen en liet hij de kinderen deze handelingen ook verrichten. Ook was er een sekspop ‘Jannie’ die werd ingezet als de kinderen in huis kwamen. Verder gaf De J. de kinderen allerlei spullen. Volgens de Alblasserdammer was dat geen beloning of drukmiddel, maar wilde hij gewoon graag spullen geven om aardig te zijn. Mede vanwege zijn vermeende gulheid, stond hij in de buurt bekend als ‘superopa’. Eén van de ouders zag De J. zelfs als tweede vader en als surrogaatopa.

Bij de reclassering vertelde Cees de J. dat hij vindt dat hij twintig procent schuld heeft en de kinderen zelf tachtig procent. Cees de J. groeide op bij zijn tante. Zijn moeder was prostitué en zijn vader heeft hij nooit gekend. Hij had moeizame huwelijken en geen van zijn kinderen heeft goede herinneringen aan hun jeugd.

Uitspraak
De rechtbank heeft donderdag uitspraak gedaan. De rechters stellen: “Er is sprake van buitengewoon ernstige feiten. De verdachte heeft elf jongens gedurende een jaar en bijna negen maanden herhaaldelijk seksueel misbruikt. De slachtoffers waren tussen de vijf en veertien jaar oud. De verdachte heeft hen afgetrokken en gepijpt. Sommige slachtoffers hebben dat ook bij de verdachte moeten doen. Ook heeft de verdachte hen aangemoedigd seksuele handelingen te verrichten met door hem aangeschafte sekspoppen. Het misbruik vond wekelijks plaats, meestal in de woning van de verdachte. De verdachte heeft de slachtoffers onder andere speelgoed, drank, sigaretten en geld gegeven. Hoewel de verdachte heeft verklaard dat hij dat niet gaf in ruil voor seksuele handelingen, is het voor de rechtbank aannemelijk dat de slachtoffers, zeker gezien hun jonge leeftijd, bij de verdachte terugkwamen om dergelijke zaken van hem te krijgen. De verdachte heeft zijn eigen lusten boven het welzijn van deze elf slachtoffers gesteld en de machts- en vertrouwenspositie die hij als volwassene ten opzichte van jonge, kwetsbare kinderen had, ernstig misbruikt. Het handelen van de verdachte is schokkend en weerzinwekkend. Hij heeft veel leed veroorzaakt en hij heeft met zijn handelen keer op keer een zeer ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van de slachtoffers.”

Kwade invloed
Verder stelt de rechtbank: “De verdachte heeft zijn slachtoffers de kans op een normale, ongestoorde ontwikkeling van hun seksualiteit – op een gepaste leeftijd en met leeftijdsgenoten – ontnomen. Meerdere ouders hebben verklaard dat hun kind is veranderd van een open, vrolijk jongetje naar een angstig, gesloten kind. Een ouder verklaarde dat haar gezin sinds de aanhouding van de verdachte leeft “tussen hel en therapie”. Een ander gezin is noodgedwongen verhuisd. De volledige impact van het handelen van de verdachte op zijn slachtoffers en hun gezinsleden zal waarschijnlijk pas na verloop van tijd duidelijk worden. Maar dat de verdachte op al die levens een kwade invloed heeft gehad, staat vast. De verdachte heeft ook het vertrouwen van de ouders van zijn slachtoffers beschaamd. Zij zijn boos en voelen zich verraden door de verdachte, die bekend stond als de vriendelijke ‘buurtopa’. Het handelen van de verdachte heeft ook in de samenleving in het algemeen gevoelens van afschuw en verontwaardiging opgewekt. Dit alles rekent de rechtbank de verdachte zwaar aan. In zoverre dient er vergelding te zijn voor de ernstige feiten die hier zijn gepleegd en zal de rechtbank een lange gevangenisstraf opleggen. De gevangenisstraf is iets korter dan door de officier van justitie is geëist, omdat de rechtbank niet bewezen heeft verklaard dat de verdachte de minderjarigen anaal heeft gepenetreerd.”

Maatregel na celstraf
De rechtbank neemt het advies van de deskundigen over en zal geen tbs met dwangverpleging opleggen. “De noodzakelijke opname in een beschermde woonvorm zal op basis van de wet kunnen worden gerealiseerd in het kader van eventuele voorwaarden bij een voorwaardelijke invrijheidstelling. Dan kan ook bezien worden hoe ver de mentale en fysieke achteruitgang is ten gevolge van de ziekte van Alzheimer. Daarnaast zal de rechtbank de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel in de zin van artikel 38z Wetboek van Strafrecht opleggen. Die maatregel maakt het mogelijk dat de verdachte na het einde van zijn gevangenisstraf kan worden onderworpen aan toezicht en verplicht wordt zich aan voorwaarden te houden.”

Schadevergoeding
Een deel van de geclaimde schade wordt door de rechtbank afgewezen. Onder meer omdat een factuur niet op naam van het slachtoffer staat, omdat niet objectief is vastgesteld dat de studievertraging daadwerkelijk door het misbruik is ontstaan, omdat er onvoldoende stukken over verhuiskosten zijn toegevoegd.

Cees de J. moet in het totaal 106.415 euro schadevergoeding betalen. Dat is ongeveer 43.000 euro minder dan werd gevraagd.

De verdachte en het Openbaar Ministerie hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.