REGIO – Onlangs werden in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk door de Historische Vereniging West-Alblasserwaard twee goedbezochte lezingen over de geschiedenis van de twee dorpen georganiseerd. Spreker was Willem Jan Nederlof, die ook aankondigde,  dat volgend jaar het boek ‘Over Nye-Leckelant en ’t Elshout’ zal verschijnen.

Willem Jan: “Het wordt een boek vol met verhalen, anekdotes en een veelheid van illustraties. Tijdens het onderzoek in de archiefstukken van Nieuw-Lekkerland, bewaard in het Regionaal archief te Dordrecht, kwamen ten aanzien van de eerste schoolmeester van Nieuw-Lekkerland een paar merkwaardige feiten aan het licht. Allereerst dat Pieter de Voo, naar wie in het dorp een straat genoemd is, niet de eerste meester was. Pieter wordt in de archieven vermeld in 1621, maar minstens twee anderen gingen hem voor. In 1591 was Cornelis Ghijsbertz of Ghijssen, die genoemd wordt als schoolmeester. Deze Cornelis wordt in 1594 ook benoemd om ‘een jaer lanck t’gemenelants gelt te garen’. Een functie die later als gemeenteontvanger bekend werd. In 1605 wordt Claes Jaspersz als schoolmeester vermeld. Beiden dus ruim voor de eerste vermelding van Pieter.”

GEEN V MAAR EEN R
“Dubbelfuncties kwamen in het kleine dorp veelvuldig voor”, legt Willem Jan uit. “De schoolmeester was vaak ook kerkmeester en/of voorzanger. Als men een keer geen schoolmeester vond dan waren er altijd nog de schout of de dominee die als schoolmeester fungeerden. Zij konden tenminste lezen, schrijven en rekenen. Helaas voor oud-burgemeester L.F.J. van Vliet, die Pieters naam aan de archieven had ontfutseld, klopt de naam niet. Volgens historicus en kenner van het oudhollands handschrift, Geert Ouweneel, blijkt de V in dat schrift erg op de R. lijkt. Maar zijn studie van diverse archiefstukken, zoals het trouwboek van Ridderkerk, bracht overduidelijk aan het licht dat Pieter de Roo de schoolmeester was in het dorp en dus ook niet de eerste, zoals lang werd gedacht. Hij werd in het voorjaar van 1804 in Hillegersberg geboren. Zijn vader was ook schoolmeester. Mogelijk verklaart dit waarom Pieter al op zeventienjarige leeftijd de Lekkerlandse kinderen onder zijn hoede had.”

De P. de Voostraat in Nieuw-Lekkerland moet dus eigenlijk de P. de Roostraat zijn.

VERKEERDE NAAM
Wat nu te doen met de oude straatnaam? Wijzigen met alle rompslomp van dien? Of gewoon een bordje met de goede naam ergens op de hoek van de straat erbij hangen. Zoals al eerder gebeurde met de Gebr. Potstraat (bekende scheepsbouwers en molen-roedefabrikanten). Alleen daar kreeg het nieuwe bordje de verkeerde naam, namelijk Gebr. Poststraat. Helaas kennen we die gebroeders niet in het dorp! Inmiddels is het bordje door de gemeente vervangen.

Belangstellenden voor het boek, dat ruim 560 pagina’s dik wordt, kunnen zich melden bij de secretaris van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard, Theo Jansen. Tel 06-46718970 of mailadres: secretaris@hvwa.nl.