ALBLASSERDAM – Burgemeester Jaap Paans van de gemeente Alblasserdam wil nog voor zijn vertrek op 31 januari 2023 een werkgroep hebben opgericht, die zich zal inzetten om het neergestorte vliegtuig van Jean Noël Vandaele van het 609 Squadron op te graven. Dat maakte hij afgelopen week bekend tijdens de herdenkingsbijeenkomst langs het Kortland in Alblasserdam, waarbij werd herdacht dat de Belgische piloot Jean Noël Vandaele 78 jaar geleden met zijn Hawker Typhoon neerstortte en om het leven kwam. Bij de herdenking waren onder meer het college van b&w en de historische vereniging vertegenwoordigd.

Het is niet de eerste keer dat de wens wordt uitgesproken om de Hawker Typhoon, die 2,5 meter diep in de grond ligt, naar boven te halen. De wens om het toestel op te graven, heeft de burgemeester al vaker uitgesproken. Maar het oprichten van een werkgroep is wel nieuw. Met het oprichten van de werkgroep, hoopt hij het proces te versnellen.

Diepste wens
Burgemeester Jaap Paans vertelde aan de aanwezigen bij de herdenking: “Het is mijn diepste wens dat we er met elkaar in slagen, de restanten van het vliegtuig die zich achter ons bevinden, boven de grond weten te halen. Op die manier kunnen ze tot nut zijn voor de herbouw van een replica van een Hawker Typhoon en kunnen we de meest betekenisvolle elementen op deze plek zichtbaar laten worden in een blijvende omkasting, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurd is naast de Boeren Klaas in Brandwijk, waar een motorblok tentoongesteld is.”

Munitie
Paans vervolgde: “Ik heb me voorgesteld, om nog voor mijn vertrek, een werkgroep in te stellen van mensen uit de gemeenschap en mensen die daar deskundigheid in hebben. Buiten de overheid. Mensen met de bereidheid om te zorgen dat we dit op gang krijgen, met de wetenschap dat er in ieder geval één private partij al heeft gezegd geldelijk te willen bijdragen. In het achterland is munitie aangetroffen en dus hebben we reden om aan te nemen dat bij het wrak, dat 2,5 meter diep ligt, munitie zal worden aangetroffen. Het is in belang van de Nederlandse staat dat dit naar boven wordt gebracht. Daar is vanuit de overheid ook geld voor beschikbaar.”

Voor de gemeenschap
De burgemeester sloot zijn wens en oproep af met het uitspreken van de hoop dat er steun in het dorp en de regio wordt gevonden om het initiatief breder te maken. “Vanuit de betrokkenheid bij het 609 Squadron en in het bijzonder Jean Noël Vandaele. En uiteindelijk ook voor de gemeenschap, in het overdraagbaar maken van datgene dat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd en welke betekenis dat heeft voor de toekomst.”

Bravo
De oproep werd vanuit de aanwezigen beantwoord met ‘bravo!’.

Rode knoppen
Verder hield Paans een korte toespraak tijdens de herdenking. Hij zei daar onder meer: “Strijd en oorlog wil je niet. Laten  we ons dat deze dagen nog maar goed beseffen. We weten niet wat er in het verschiet ligt, maar het lot van ons lijkt wel in handen te liggen van een enkeling, die met de vingers al te dicht bij de rode knoppen zit. Wij kunnen bijdragen aan wereldvrede, voor zover het in ons bereik ligt. Laten we opofferingsgezindheid tonen naar elkaar, heldenmoed als daar aanleiding voor is en uiteindelijk zelfopoffering als het niet anders kan. Eén ding is gebleken Jean Noël Vandaele heeft gestreden tegen de Duitsers, was zeer gemotiveerd en heeft zijn leven gegeven. Hij ligt op het ereveld van de Alblasserdamse begraafplaats.”

Jaarlijkse herdenking
De crash met het Hawker Typhoon jachtvliegtuig van de Britse Royal Airforce op 28 september 1944, kostte de Belgische flight lieutenant Jean Noël Vandaele het leven. Zijn vliegtuig werd neergehaald door vijandelijk vuur en kwam terecht in polder Kortland. Deze tragische gebeurtenis werd in 2019, exact 75 jaar later, herdacht met de onthulling van een herdenkingsbord. Sinds dat jaar, wordt er jaarlijks een herdenking gehouden bij het Kortland.