ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft deze week gekozen voor herstel van zwembad Blokweer door het vervangen van het huidige RVS-bassin door een betonnen bassin. Er is door de raad 2.178.000 euro beschikbaar gesteld. Verder is er 291.000 euro vrijgemaakt om het bad te verduurzamen en voor de afboeking van de restwaarde van de huidige zwembadbak in 2022 is een voorziening gevormd van 600.000 euro. Zwembad Blokweer werd in 2014 opgeleverd en geopend en de gemeente verwachtte op dat moment een bad dat enkele tientallen jaren mee zou kunnen gaan. Inmiddels is gebleken dat er roestvrijstalen materialen zijn gebruikt, die niet tegen chloor kunnen, waardoor er zo’n ernstig veiligheidsrisico is ontstaan, dat in februari van 2022 werd besloten het bad direct te sluiten.
Met de keuze door de raad, krijgt Alblasserdam in ieder geval weer een zwembad terug. Wethouder Freek de Gier: “We gaan het dorp het zwembad teruggeven en daar ben ik heel blij mee. Een zwembad is een belangrijke voorziening voor een dorp als de onze. In een waterrijke omgeving is het heel belangrijk om zwemles te krijgen. Ook willen we graag dicht bij huis goede plekken aanbieden om aan de gezondheid te werken, recreatief of bij een vereniging. Het zwembad is ook een belangrijk plek voor ontmoeting, weet ik uit eigen ervaring.”

Lykele Bokhorst van de beheerstichting van het zwembad (BSSA): “We zijn heel gelukkig dat de gemeenteraad heeft gekozen voor een structurele oplossing van het probleem. Daardoor kunnen we tot in lengte van jaren deze, in onze ogen, onmisbare faciliteit in Alblasserdam behouden.”

Vervolgproces
De volgende stap die de gemeente gaat zetten is het zoeken van een aannemer. Dat moet via een aanbestedingsprocedure. Alle kennis die de afgelopen voorbereidingstijd is opgedaan, neemt de gemeente mee bij het selecteren van een geschikte aannemer. Er wordt vervolgens een deskundig bouwteam samengesteld dat in goed overleg met de gemeente en de BSSA (de beheerstichting van het zwembad) het gehele bouwproces goed en zorgvuldig gaat doorlopen. Dan zal het werk vervolgens verder worden voorbereid en uitgevoerd. Naar verwachting zal het zwembad dan over ongeveer een jaar worden opgeleverd en weer geopend.

Beton
Het college van burgemeester en wethouders had twee oplossingen uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze zijn afgewogen op basis van negen criteria. Met name de duurzaamheid van het betonnen bassin maakt verschil. Het energieverbruik wordt met 11% verlaagd, t.o.v. de 2% bij de andere oplossing. Deze 11% is de eerste stap om al het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed te verduurzamen en het zwembad als een belangrijke voorziening toekomstbestendiger te maken. Daarnaast past deze stap het beste bij de toekomstvisie voor Alblasserdam als ‘fit en groen dorp in de polder’, aldus de gemeente in een persbericht.

Oproep voor zwemlessen
Tot de heropening van het zwembad in 2023, biedt Blokweer zwemlessen aan in Papendrecht en Sliedrecht. Ook maakt de gemeente het voor scholen mogelijk om het schoolzwemmen door te laten gaan in een ander zwembad. De gemeente meldt: “We vinden het namelijk heel belangrijk dat alle kinderen in groep 3 en 4 zwemles krijgen en roepen ouders en scholen daarom op gebruik te maken van deze mogelijkheden. Wiekslag en de Reddingsbrigade maken ook gebruik van een ander zwembad. De gemeente en BSSA ondersteunen deze verenigingen om het verenigingsleven voort te kunnen zetten tot ze weer terug kunnen naar hun thuisbasis.”