ALBLASSERDAM – Er is nóg een bedrijf dat een glasvezelnetwerk wil gaan aanleggen in Alblasserdam. Dat betekent dat er twee partijen glasvezel willen aanleggen. De gemeente is op dit moment in gesprek met de partijen Open Dutch Fiber en Delta Fiber en het ziet er naar uit dat beide partijen een glasvezelnetwerk gaan uitrollen in de gemeente Alblasserdam. Dat meldt de gemeente Alblasserdam. Overigens kunnen beide partijen nog niet van start, omdat er nog geen vergunningen zijn afgegeven door de gemeente. Met de aanleg van glasvezelnetwerken wordt het mogelijk om gebruik te maken van veel sneller internet dan momenteel mogelijk is in Alblasserdam.

De gemeente Alblasserdam ziet vooral voordelen in de aanleg van glasvezel in Alblasserdam, zo blijkt uit een bericht op haar website. “Een snelle en stabiele internetverbinding is goed nieuws voor zowel inwoners als ondernemers. De aanleg van glasvezel is belangrijk voor de gemeente Alblasserdam. Ons datagebruik neemt jaarlijks met zo’n 40% toe. Er wordt tegenwoordig veel thuis gewerkt en gestudeerd. Ook (agrarische) ondernemers kunnen deze dagen vaak niet meer zonder een snelle en betrouwbare internetverbinding. Daarnaast hebben streamingdiensten als Netflix en Videoland het tv-landschap drastisch veranderd. Hiervoor is een snelle en betrouwbare internetverbinding nodig. Met glasvezel zorgen we ervoor dat we de toename in het datagebruik kunnen opvangen zonder dat de snelheid van het internet hieronder lijdt. Glasvezel is energiezuinig en het draagt bij aan de meerwaarde van uw woning. Er is tot wel 60% minder stroom nodig voor een glasvezelverbinding,” zo stelt de gemeente in een bericht op haar website.

De wens van de gemeente is om een glasvezelnetwerk te verwezenlijken voor de gehele gemeente; dus voor mensen in het dorp, het buitengebied en voor de bedrijventerreinen.

Voordat Open Dutch Fiber en Delta Fiber van start kunnen, moeten de laatste puntjes op de ‘i’ worden gezet, zodat er een samenwerkingsovereenkomst getekend kan worden, waarbij de gemeente zich inspant om een zo goed mogelijk aanbod voor haar inwoners en ondernemers te bewerkstelligen.

Gefaseerd
Glasvezel wordt gefaseerd aangelegd. Er worden deelgebieden bepaald; de zogeheten PoP gebieden. Een PoP is een soort wijkcentrale waarop ongeveer 3.000 woningen worden aangesloten. Als een wijk aan de beurt is, wordt er gecommuniceerd over het proces en de werkzaamheden in de wijk. Ook worden er informatieve bijeenkomsten en webinars georganiseerd waar mensen vragen kunnen stellen. Per PoP gebied wordt bekeken hoe de graafwerkzaamheden het minste overlast geven. Alvorens de werkzaamheden kunnen starten moet de gemeente vergunningen verlenen. Omdat de gesprekken met beide partijen nog steeds lopen zijn er op dit moment nog geen vergunningen verleend. Over alle werkzaamheden worden Alblasserdammers door de aanbieders geïnformeerd. Veruit de meeste werkzaamheden vinden buitenshuis plaats. Alleen voor de installatie van de glasvezelaansluiting in de woning moet iemand thuis zijn.

De partijen die het netwerk gaan uitrollen zijn netwerkbeheerders, geen providers. Er worden open netwerken uitgerold dus in principe mag elke provider zijn diensten aanbieden over het netwerk.

Mensen die geen gebruik willen maken van het glasvezelnetwerk, hoeven niets te doen en kunnen gewoon gebruik blijven maken van het huidige netwerk via de telefoonlijn of de coaxkabel.

In ‘internetland’ zijn er momenteel drie soorten internetaanbieders. 1. de aanbieders van internet via het ‘oude’ koperdraad / de telefoonlijn, zoals onder meer KPN. 2. de aanbieders via Hybride Fiber Coax, waarbij een groot deel van het netwerk van glasvezel is en het laatste stukje vanaf de wijkkast tot de woning coaxkabel is. Ziggo is bijvoorbeeld zo’n aanbieder. En de aanbieders van een netwerk van volledig glasvezel tot in de woning van de klant. Waarbij aanbieders in de categorie1 vaak het minst snelle internet aanbieden, aanbieder 2 sneller internet kunnen aanbieden en aanbieder 3 zeer snel internet kan aanbieden, waarbij de uploadsnelheid en de downloadsnelheid gelijk zijn. Bij de aanbieders 1 en 2 blijft de uploadsnelheid vaak flink achter ten opzichte van de downloadsnelheid.