ALBLASSERDAM – In de maanden juli en augustus 2022 is er meer onderzoek gedaan naar de ongevallenbocht op de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam. Daarbij is onder meer de snelheid gemeten van het langsrijdende verkeer. “We hebben deze maanden gebruikt om een beter beeld te krijgen van de casus. Na de zomer delen we onze bevindingen en de meetgegevens van de snelheidsmeters eerst met de werkgroep van bewoners,” meldt een woordvoerster van de gemeente Alblasserdam.

Te hard
Uit de eerste metingen, die met de werkgroep al in juli zijn besproken, is gebleken van 15 procent van het verkeer harder reed dan 50 kilometer per uur. In een verslag van de bewonersavond in juli is te lezen dat Herman Schnitker, afdelingshoofd Buitenruimte van de gemeente, vertelt over het display dat toen is geplaatst. “Met het display is gemeten dat er ongeveer 48.000 auto’s over de dijk zijn gereden. Daarvan rijdt 15% harder dan 50 km/u. Dat zijn ongeveer 7.200 automobilisten die te hard rijden. Er is gemeten dat er zelfs weggebruikers zijn die tot 100 km/u langs het display rijden. Van de politie heeft de gemeente te horen gekregen dat de automobilisten die uit de bocht zijn gereden vaak niet te hard reden, maar dat de politie denkt dat de ongevallen met stuurvaardigheid en oplettendheid te maken heeft. Bijvoorbeeld dat de bestuurders tijdens het rijden met andere dingen bezig zijn, zoals de mobiele telefoon,” zo is te lezen in de notulen.

Ongevallenbocht
In de bocht in de Oost-Kinderdijk, ter hoogte van het Lammetjeswiel, zijn in de afgelopen jaren al vele ongevallen gebeurd, waarbij auto’s regelmatig tegen een woning tot stilstand kwamen. Veel ongevallen gebeurde tijdens of net na een regenbui. Buurtbewoners geven aan dat het op de dijk te druk is, dat er veel zwaar verkeer voorbij komt, waardoor huizen trillen en er is last van geluid.

Flitspaal
De gemeente vroeg tijdens de eerste bijeenkomst de bewoners naar mogelijke oplossingen. Als eerste werd het plaatsen van een flitspaal genoemd. In het verslag is hierover te lezen: “Een flitspaal moet worden toegestaan door het openbaar ministerie, dit is een lange procedure. Waarbij eerst naar andere maatregelen moet worden gekeken zoals weginrichting, gedragsbeïnvloeding en dergelijk, voordat hier akkoord op wordt gegeven. De gemeente heeft geen bevoegdheid om een flitspaal te plaatsen. De bewoners noemen ook het plaatsen van drempels, nog voor dat je het tweezijdig bebouwde gebied in rijdt, aan beiden kanten van het gebied. Er wordt een rotonde genoemd, aan de kant van het water, waar de bewoners de mogelijkheid krijgen om te keren, dat is nu lastig voor de bewoners als er automobilisten hard de bocht door komen rijden.”

Mogelijke oplossingen
Vanuit de verkeerskundige van de gemeente zijn vier oplossingen aangedragen, waarbij de inwoners zijn uitgenodigd mee te denken.

 1. Gedragsbeïnvloeding
 • De drempels aan beiden kanten ver voor de tweezijdige bebouwing plaatsen
 • De midden-geleider eerder laten starten
 • De aansluiting van het fietspad verplaatsen naar een ander gedeelte op de dijk

 

 1. Betere begeleiding van verkeer de bocht door
 • Midden-geleider verder naar achteren laten doorlopen
 • Slinger in de weg maken
 • Rotonde plaatsen
 • Stoeprand verhogen
 • Haag plaatsen
 • Belijning aanpassen

 

 1. Inrichting (asfalt) aanpassen
 • Aanpassen van het asfalt
 • Asfalt reinigen met borstelmachine, of met een hogedrukmachine.

Het asfalt wat nu het fietspad aanduidt is gemaakt van street-print, met een rode kleur. Er is een stroefheidsmeting geweest en deze geeft aan dat de street-print voldoende stroefheid heeft. Nu zit deze verandering van wegdek precies in de bocht. De mogelijkheid om de street-print wat eerder of later te laten starten wordt besproken.

 1. Veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers
 • Hogere stoeprand
 • Haag plaatsen
 • Banden van de weg korter op elkaar zetten, dan lijkt het er op dat je sneller rijdt. Dit creëert een optische illusie.

Vangrail
Er worden ook een autovangrail en doorgetrokken streep in het midden van de weg zetten benoemd. Een vangrail heeft geen voorkeur omdat dit juist maakt dat mensen veel harder gaan rijden (schijnveiligheid). Een doorgetrokken streep in het midden zetten, is volgens de gemeente niet nodig en zal ook niet het gewenste effect geven.

30 kilometer per uur
Er wordt besloten dat er naast de vier oplossingsrichtingen die de verkeerskundige van de gemeente heeft benoemd ook een vijfde wordt toegevoegd, namelijk een 30 km/u weg maken van deze bocht. De bewoners geven aan dat hun voorkeur uitgaat naar een 30 km/u weg omdat er al meerdere malen een betonnen bankje uit de grond is gereden, er is een geparkeerde auto een aantal meter verplaatst, een lantaarnpaal is verplaatst en paaltjes zijn uit de weg gereden, wat aangeeft dat automobilisten erg hard rijden. De bewoners zijn bang dat een haag etc. ook omvergereden zal worden.

De vijf lijnen voor oplossingsrichtingen die er zijn besproken zijn in willekeurige volgorde bepaald. Er is gezamenlijk besloten dat er een pakket aan maatregelen moet komen, één van deze maatregelen zal niet voldoende effect hebben. Er wordt daarom van de vijf lijnen voor oplossingsrichtingen het effectiefste pakket aan maatregelen gekozen. De gemeente geeft aan dat ze eerst gaan kijken naar een pakket van maatregelen en mocht dit niet voldoende zijn dan wordt er gekeken naar een 30 km/u weg en/of permanente controle op deze weg.

Korte termijn
Op korte termijn worden al diverse stappen ondernomen. Zo zal het wegdek regelmatig schoongemaakt worden, wordt de staat van het asfalt nog eens goed bekeken, wordt nagevraagd hoe vaak de politie controleert op snelheid en blijft het snelheidsdisplay voorlopig hangen.

Binnenkort wordt gestart met een werkgroep waarin verdere maatregelen uitgewerkt worden.