Advertorial
ALBLASSERDAM – Na vele jaren werken in de ouderenzorg heeft Monique van den Berghe de stap gezet en is haar eigen bedrijf Respect & Tijd gestart. Zij biedt ondersteuning bij de zorg voor een naaste met een vorm van dementie in de thuissituatie:

  • Samen onderzoeken naar wat er allemaal wel mogelijk is
  • Welke activiteiten geven (nieuwe) pleziermomenten
  • (Her)beleven van de mooie en waardevolle herinneringen
  • Welke muziek herinnert aan de mooiste belevenissen?
  • De mogelijkheden vinden die er wel zijn
  • Praktische tips geven voor in huis
  • Inzetten van het sociale netwerk

Respect & Tijd is ook inzetbaar bij eenzaamheid en/of tijdelijk inzetbaar bij vakantie van de mantelzorger(s).

Ieder jaar krijgen er mensen dementie. Veel vragen en onzekerheden komen op uw pad en velen denken dat het leven vanaf het moment van de indicatie stopt, alle zekerheden vallen weg. Het “vergeten” en veranderend gedrag nemen een grote plek in en zijn allesbepalend. Vanzelfsprekend heeft de diagnose dementie een enorme impact op ieders leven en denkt men dat het leven vanaf dat moment niks meer te bieden heeft.

Voor velen is het moeilijk om dan te kunnen bedenken wat er nog wel mogelijk is en wat er allemaal nog wel kan.

Als je de indicatie dementie krijgt, ga je een soort ‘rouwproces’ in, samen met je naasten. Afscheid nemen van alle vanzelfsprekendheden en je met elkaar voorbereiden op wat komen gaat, het proces van dementie en de achteruitgang die daarmee gepaard gaat. Maar, er is nog zoveel mogelijk, juist ook na de diagnose! Aan de hand van de vier pijlers van ons bedrijf gaan we ontdekken waar uw naaste nog wel plezier aan beleeft. Deze pijlers zijn:

*Muziek
Iedereen heeft muziek waar hij/zij blij van wordt en mogelijk wil gaan dansen of zingen. Muziek werkt ontspannend, geeft plezier, is leuk om met elkaar van te genieten en helpt je de dag door.

*Reminiscentie

Het ophalen van positieve herinneringen wordt ook wel reminiscentie genoemd. Het is een mooie manier om de contactmomenten meer waardevol te maken. Het geeft zelfvertrouwen om te worden aangesproken op de dingen die nog wél herinneringen oproepen. Voor de mantelzorgers zijn deze ontspannen contactmomenten ook heel bijzonder.

*Actief binnen & buiten
Actief blijven is de kern van ons bestaan. Blijf actief en doe zoveel mogelijk zelf wat hij/zij kan. En vooral, beleef plezier met elkaar!

*(Sociaal) netwerk
Iedereen heeft een netwerk, maar soms is dit door omstandigheden verwaterd. Juist nu is het belangrijk om deze banden weer aan te halen en te versterken. Steun van uw naasten is zo belangrijk en kan echt helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Welke mogelijkheden biedt Respect & Tijd:

Activiteiten thuis bij de klant:
Dit is 1 op 1 begeleiding bij de klant thuis. De wens van de klant staat centraal. Samen actief bezig zijn binnen of buiten. De invulling van de afspraak bepalen we in overleg.

Stappenplan volgens de 4 pijlers:
Om een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen waar de specifieke mogelijkheden liggen voor uw naaste, kunt u Respect & Tijd inzetten om middels het stappenplan van de vier pijlers concrete ideeën voor activiteiten in handen te krijgen.

Begeleiden mantelzorger:

Na de 1e (gratis) kennismaking met de klant (en mantelzorger) is het mogelijk om een aparte afspraak in te plannen voor specifiek begeleiding en/of vragen van de mantelzorger. Samen in gesprek over hoe omgaan met de dementie van uw naaste en ontdekken wat er nog wel mogelijk is.

Respect & Tijd voor de mens met dementie!

Ieder mens verdient Respect & Tijd!

Tijdens de kennismaking, vrijblijvend en gratis, bespreken we de wederzijdse verwachtingen en bepalen we samen of Respect & Tijd u van dienst kan zijn. U kunt alle informatie en de actuele tarieven op de website vinden, maar direct bellen of een email sturen is ook mogelijk.

Monique van den Berghe
Tel. 06-22849361
Mail: info@respectentijd.nl
Website: www.respectentijd.nl