ALBLASSERDAM – De heer drs. P.J. (Peter) Verheij RA, onder andere voormalig wethouder en lid van de gemeenteraad namens de SGP, heeft woensdag 6 juli 2022 de erepenning van de gemeente Alblasserdam ontvangen uit handen van burgemeester Jaap Paans. Dit gebeurde in de raadzaal van De Rederij tijdens de gemeenteraadsvergadering. De gemeenteraad kan de erepenning toekennen aan mensen die zich in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente en de gemeenschap. Voormalig wethouder Peter Verheij verdient dit eerbetoon volgens de raad voor de manier waarop hij al zijn bestuurlijke rollen heeft vervuld. Hij deed dit zeer kundig en stevig financieel onderlegd. Daarmee steeg hij uit boven dat wat in het algemeen van een gemeentebestuurder mag worden verwacht, aldus de gemeenteraad.

De gemeente Alblasserdam meldt: “Op 1 juli 2021 nam Peter Verheij na een periode van 25 jaar afscheid van de gemeentelijke politiek in zijn woonplaats. Begonnen als lid van de Jeugdgemeenteraad werd hij via steunfractielid, burgerraadslid en raadslid uiteindelijk wethouder in het gemeentebestuur. Die functie heeft hij ruim elf jaar bekleed. Als wethouder was hij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, economie en ondernemen, openbare ruimte en werk en inkomen. Onder zijn aansturing kwamen uiteenlopende projecten op gang en tot stand. Voorbeelden zijn het containertransferium, bedrijventerrein Nieuwland Parc, de renovatie van het gemeentehuis en meerdere woningbouwprojecten waaronder Mercon Kloos, Noord- en Landzigt, Hof en Singel en Waterhoven. Peter Verheij behartigde de belangen van Alblasserdam en de Alblasserdammers ook op het niveau van de regio Drechtsteden en van zuidelijk Zuid-Holland. Hij was lid van en portefeuillehouder Middelen in het Drechtstedenbestuur en voorzitter van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).”

Verder meldt de gemeente: “In het oog springen verder zijn rollen en lidmaatschappen van de Auditcommissie en later het Algemeen Bestuur binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J). Als ambassadeur en dienaar van de gemeentelijke belangen was Peter Verheij ook een verdienstelijk en gewaardeerd lid en vice voorzitter van de commissie Financiën van de VNG. Actueel en betekenisvol is zijn lidmaatschap van de Raad voor het Openbaar Bestuur, een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur.”

Foto’s: gemeente Alblasserdam.