ALBLASSERDAM – Op het Nedstaalterrein in Alblasserdam is men begonnen met de bouw van een nieuw pand voor Peute Recycling uit Dordrecht. Peute krijgt een directe verbinding met binnenvaartterminal BCTN. Afgelopen maand is de eerste paal geslagen. Voor de nieuwbouwontwikkeling is Dudok Vastgoed met Peute Group een langjarige huurovereenkomst overeengekomen. Medio 2023 zal Peute Group haar intrek nemen in de nieuwbouwlocatie in Alblasserdam. Peute Group is een internationaal opererende onderneming die zich focust op het recyclen van papier en kunststoffen. Het bedrijf is in 1960 opgericht en heeft zich de afgelopen 60 jaar ontwikkeld van kleine, lokale speler tot één van de grootste onafhankelijke papier- en kunststofverwerkers ter wereld.

Op het perceel van totaal 9 hectare in Alblasserdam wordt er in twee fases gebouwd. In fase I ontwikkelen wordt circa 32.000 m² warehouse ontwikkeld en circa 3.200 m² kantoor en een entreekavel van circa 11.500 m², gelegen op een perceel van circa 6,6 hectare. Medio 2023 zal er gestart worden met de realisatie van fase II.

Het verloop van het bouwproces van fase I, zal er globaal als volgt uitzien:

  • Onderbouw en heiwerkzaamheden, start begin juni 2022;
  • Begin juli begint de uitvoering van de bovenbouw en de gevels, dit zal rond begin september 2023 worden afgerond;
  • De afbouw van de kantoren zal gebeuren tussen feb 2023 en september 2023;
  • De laad- en loskuil en sprinklertank zal geplaatst worden tussen eind okt 2022 en eind maart 2023;
  • De terreininrichting zal plaatsvinden tussen maart 2023 en oktober 2023.

Het nieuwbouwproject zal rond eind oktober 2023 worden opgeleverd.

Verwachting van werkzaamheden
De komende tijd zal in het teken staan van de realisatie van de onderbouw. Het heiwerk is inmiddels uitgezet en Vroom is begonnen met het heien van de vibropalen. Dit heiwerk zal circa 25 weken duren, rond begin november 2022 zal de onderbouw gereed zijn.
Tijdens de aanleg van de onderbouw zal er heiwerk plaatsvinden wat samengaat met trillingen en geluid. Eigenaren/huurders in de omgeving van de bouwkavel hebben een brief van de aannemer (De Vries en Verburg) ontvangen om ze op de hoogte te stellen van deze werkzaamheden. De aannemer probeert zoveel als mogelijk hinder en overlast te voorkomen, echter wanneer er vragen of klachten zijn dan kan er contact opgenomen worden met het algemene nummer (0812-341741) van de De Vries en Verburg Bouw B.V.

De werkzaamheden voor de uitvoering van de bovenbouw en gevels zullen minder trillingen en geluidsoverlast opleveren. Tijdens het plaatsen van de laad- en loskuil en de terreininrichting, vinden er wel nog werkzaamheden buiten het gebouw plaats.

Samenwerking praktijkleren         
De gemeente Alblasserdam start samen met Peute Groep en het DaVinci College een samenwerking om praktijkleren op te zetten. In de nieuwbouwlocatie wordt een praktijkruimte ingericht voor diverse MBO1 en 2 opleidingen. Hiermee wordt een aanpak ingezet om mensen met langdurige afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen. Het project richt zich op bedrijven uit Alblasserdam en de Drechtsteden met laagdrempelig werk die stageplaatsen en begeleiding kunnen bieden en uiteindelijk een dienstverband.

Peute is nu nog gevestigd in Dordrecht en kwam in de afgelopen jaren in het nieuws vanwege branden. In 2019 ontstond er een grip2-situatie tijdens een brand en kwamen er in de ruime omtrek roetdeeltjes neer.