ALBLASSERDAM – Maandagmiddag 20 juni 2022 heeft wethouder van cultuur, Margreet de Deugd, in de oudheidkamer van De Historische Vereniging West-Alblasserwaard op het Cortgene 3 in Alblasserdam een boekje uitgereikt gekregen, dat is getiteld: De ontwikkeling van de gemeente Alblasserdam tussen 1919 en 2020. Het is een jubileumuitgave van de Historische Vereniging, die in oktober 2021 veertig jaar bestond. Alle leden ontvangen met het Kwartaalblad van de vereniging in juni dit jaar het boekje. Daarin zijn een achttal artikelen gebundeld die vanaf juni 2020 t/m januari 2022 in de verenigingsbladen zijn gepubliceerd. Toegevoegd zijn enkele verhalen, die een blik op het verleden werpen, plus plattegronden en het eerste ontwerp van het raadhuis in 1943.

De schrijfster, Barry Ouweneel-van Dam, heeft een samenvatting gemaakt van het Welvaartsrapport dat de gemeente direct na de oorlog heeft laten opstellen om bestuurlijk het dorp zo goed mogelijk te ontwikkelen. Twee instituten werden daarvoor in de arm genomen, Stad en Landschap en het Economisch Technologisch Instituut. Ir. W.F. Schut van SL en drs. A.G. van der Veen van het ETI hebben daarop een rapport opgemaakt, van Alblasserdam rond 1946/47 en adviezen gegeven voor de toekomst, tot ongeveer 1970. In de samenvatting zijn de behandeling in de gemeenteraad toegevoegd en de ontwikkelingen na 1970, tot ongeveer 2020. Het boekje is verluchtigd met kleurenfoto’s en uit het rapport overgenomen statistieken, staatjes en plattegronden. Bestuurslid Arie van Dijk heeft een omslag voor het boekje ontworpen.

Dinsdagavond 21 juni heeft verenigingsvoorzitter Tiede van Bockel vlak voor de gemeenteraadsvergadering aan burgemeester en wethouders en de aanwezige raadsleden een gratis exemplaar uitgereikt en ook voor de burgerraadsleden een gratis boekje achtergelaten.

Geert Ouweneel heeft alles op de gevoelige plaat vastgelegd.