NIEUW-LEKKERLAND – De Petrus van der Veldenschool in Nieuw-Lekkerland heeft dinsdag 21 juni 2022 afscheid genomen van juffrouw Mieneke Jansen. De Rotterdamse juf heeft bijna 25 jaar lesgegeven op de school in Nieuw-Lekkerland en was in het totaal zo’n 44 jaar actief in het onderwijs. Juf Jansen arriveerde dinsdagochtend in een oldtimer en werd op het schoolplein welkom geheten door zingende kinderen.

Terwijl de juf onder de versierde bogen doorliep, zongen de kinderen:

Wees welkom, juffrouw deze dag, waarop u het vieren mag.
Al zoveel jaren werkt u hier, met heel erg veel plezier.
’t Is feest vandaag, we vieren graag uw jubileum dag.
Bedankt voor alles wat u doet, het doet ons allen goed.

Veel ijver
In de gemeenschapsruimte van de school werd de juf toegesproken door schooldirecteur Stam. “Het is vandaag een heel bijzondere dag. Het is de eerste zomerdag, de langste dag èn de dag dat u afscheid neemt. U zal nog een paar keer op school zijn en gaat ons dan echt verlaten. Bijna 25 jaar bent u al bij ons op school. We zijn dankbaar dat u al die tijd voor ons gespaard bent gebleven en dat u de gezondheid en krachten hebt gekregen om zoveel kinderen van deze school les te gegeven en nog steeds les mag geven. Ik wil u van harte Gods zegen in alles toewensen. De school gaat een altijd opgewekte juf missen, die zich met veel ijver inzette voor het onderwijs.” Na de toespraak werd de juf door de kinderen toegezongen met een psalm.

Afscheid
De hele dag door zijn er feestelijke activiteiten op school. Er is onder meer een workshop en tussen de middag worden er broodjes met frikandellen bezorgd. Na schooltijd komen ouders afscheid nemen. ’s Avonds dineert de juf met (oud) collega’s, familie en bekenden.

Kleuters
Juffrouw Jansen gaf op de Petrus van der Veldenschool in bijna alle jaren les aan de kleuters. Naast haar dagelijks werk vervulde de Rotterdamse nog een belangrijke functie in de medezeggenschapsraad. Zij behartigde samen met nog een collega daarin de belangen van het team.Voor haar komst naar Nieuw-Lekkerland gaf de juf les in Vlaardingen.