ALBLASSERDAM – Vanuit de Alblasserdamse politiek wordt een brandbrief verstuurd naar demissionair minister-president Mark Rutte, met daarin het verzoek ook alle ‘niet-essentiële winkels’ op een verantwoorde manier weer te openen. De brief wordt verzonden op initiatief van de SGP en naar het voorbeeld van Anthony Tom van de ChristenUnie in de Krimpenerwaard. “Mede namens alle fracties in de gemeenteraad doen wij een dringend appèl op u om op de kortst mogelijke termijn winkelen in de niet-essentiële sector mogelijk te maken en verzoeken wij u met spoed een duurzaam perspectief te bieden,” zo is in de brief aan Rutte te lezen.

Aanleiding was deze hartenkreet van Alblasserdamse ondernemers. “De huidige lockdown heeft onze middenstanders opnieuw hard geraakt. Juist de decemberomzet is erg belangrijk en de abrupte aankondiging van de winkelsluiting is hard aangekomen. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen,” zo laat de SGP zaterdagavond 8 januari 2022 in een persbericht weten.

Volgens de SGP is het goed mogelijk om veilig te winkelen in alle winkels. “Indien nodig via een afsprakensysteem. In deze winkels kan de 1.5 meter afstand en het gebruik van een mondkapje prima gehandhaafd worden.”

De SGP-fractie heeft de andere politieke partijen en het college gevraagd om de brief mede te ondertekenen.

De volledige brief, die de SGP zaterdagavond heeft gedeeld, is hieronder te lezen.

Aan de minister-president
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA ’s Gravenhage

Geachte heer Rutte,
Gelet op de toenemende signalen van zorg over de toekomst van winkels en winkelcentra in ons dorp sturen wij u deze Open Brief. De huidige lockdown heeft onze middenstanders opnieuw hard geraakt. Juist de decemberomzet is erg belangrijk en de abrupte aankondiging van de winkelsluiting is hard aangekomen. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen. Het is ook niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. De stapeling van economische en financiële effecten is voor velen intussen zo hoog opgelopen dat men vreest voor sluiting of faillissement. Het resultaat hiervan is een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand in ons dorp en forse maatschappelijke en emotionele effecten, ook op de langere termijn, voor iedereen.
Hier komt bij dat het begrip voor de maatregelen zienderogen afneemt. Ondernemers zien met lede ogen dat de lokale online aankopen afnemen, uitstapjes om te winkelen in het buitenland worden gedaan, groothandels voor bijna iedereen open zijn en op warenmarkten niet-essentiële producten wel worden verkocht. Ook de verhouding van veilig winkelen tussen de essentiële en niet-essentiële winkels raakt zoekt. Bovendien ervaren de ondernemers pijn dat een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, wat niet zo is. Er resteren hoge kosten voor elke ondernemer.
Voor de korte termijn pleiten wij voor veilig winkelen in alle winkels zoals dat eerder is toegestaan. Indien nodig via een afsprakensysteem. In deze winkels kan de 1.5 meter afstand en het gebruik van mondkapje prima gehandhaafd worden. Voor de ondernemer is er dan meer ruimte om te ondernemen en voor de klant is het een veilige manier om te kopen. Ondernemers en dienstverleners hebben zich ook innovatief getoond om veilig werken in deze tijd mogelijk te maken.
Voor de lange termijn is een duurzaam perspectief nodig. Zolang de pandemie zich nog laat gelden, begrijpen wij dat er maatregelen nodig zijn om de schadelijke effecten hiervan te minimaliseren. En dat vereist een nieuw concept waarbij inwoners én middenstanders op een zo veilig mogelijke manier verder kunnen. Overigens is dit ook van belang voor ondernemers in de horeca, de kappers en vergelijkbare dienstverleners, de culturele sector en voor tal van activiteiten in ons dorp.
Mede namens alle fracties in de gemeenteraad doen wij een dringend appèl op u om op de kortst mogelijke termijn winkelen in de niet-essentiële sector mogelijk te maken en verzoeken wij u met spoed een duurzaam perspectief te bieden.
De gemeente Alblasserdam is bereid om met u samen te werken
aan een dergelijk duurzaam toekomstperspectief.

Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders van Alblasserdam

Fracties gemeenteraad:

SGP
PvdA
CDA
VVD
D66
CU