ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft besloten dat de scholenmarkt die donderdagavond 4 november 2021 wordt gehouden in sporthal Molenzicht alleen fysiek toegankelijk is met een coronatoegangsbewijs voor personen vanaf 13 jaar oud. Dit is een dag voorafgaand aan het evenement besloten en meegedeeld aan de ouders. Omdat diverse ouders hebben aangegeven hier ernstige bezwaren tegen te hebben, is besloten dat er donderdagavond ook een live-uitzending zal zijn, zodat mensen die geen QR-code hebben, alsnog iets van de scholenmarkt mee kunnen krijgen. De scholenmarkt is bedoeld voor groep8-ers en hun ouders ter oriëntatie op het voortgezet onderwijs. 15 scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio stellen zich donderdagavond voor.

De markt
Van 19.00 tot 21.15 uur kunnen bezoekers langsgaan bij de informatiekraampjes van de scholen, kennismaken met docenten, vragen stellen en brochures bekijken. De scholen variëren in identiteit en niveau. Met de informatie en indrukken die ouders/verzorgers en kinderen opdoen kunnen zij samen bepalen van welke scholen ze een open dag willen bezoeken.

Motivatie
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de scholenmarkt voor iedereen toegankelijk zou zijn; ook voor mensen die geen QR-code hebben. Woensdag is echter besloten dat er gevraagd gaat worden om een coronatoegangsbewijs. Wethouder Kees Jongmans nam de keuze, na overleg met burgemeester Jaap Paans. Jongmans legt uit: “De reden waarom we dit doen en waarom we twee dagen voorop lopen als het gaat om de landelijke maatregelen is niet heel ingewikkeld. We zien in Nederland, Zuid-Holland Zuid en Alblasserdam een enorme toename van het aantal besmettingen. En als je hoort dat de landelijke overheid daar regels voor gaat voorschrijven, die vanaf zaterdag gelden, vraag je je af of je daar heel strikt in moet zijn. Zeg je dan: “oké, het geldt vanaf zaterdag, we doen helemaal niks”, dan weet je dat er een grote groep mensen is die enig risico loopt. Dan heb je twee keuzes: of het gaat niet door of we halen de maatregel met QR-code naar voren. Over die keuze hebben we niet lang gedaan.”

Ouders maken bezwaar
Diverse ouders vinden dat de gemeente met de verplichtstelling veel te ver gaat. Onder meer omdat het een dag van te voren mee wordt gedeeld en niet iedere ongevaccineerde overdag vrij kan vragen om een coronatest te laten afnemen. Verder vindt een aantal ouders het vreemd dat de gemeente voor de landelijke uitvoering van het nieuwe beleid al tot een verplichtstelling komt. Volgens sommigen is het zelfs in strijd met de wet wat de gemeente Alblasserdam doet. Tot slot vraagt men zich af waarom er niet wordt gekozen voor het verplicht dragen van een mondkapje in plaats van de verplichting tot het tonen van een QR-code van een coronatoegangsbewijs.

Zorgvuldig
Wethouder Jongmans laat weten op de hoogte te zijn van de bezwaren. Hij vertelt: “Er is een relatief kleine groep ouders die geen QR-code heeft en zich niet kan of wil laten testen. Die mensen willen we tegemoet komen met een livestream, zodat men toch virtueel kan deelnemen. Overigens zijn we ook met de gemeenteraad bezig om weer op afstand te gaan vergaderen. En er was deze week een bestuurlijk overleg in Dordrecht, waar de QR-code ook al gehanteerd werd. We hebben voor de scholenmarkt iedereen persoonlijk benaderd. Mensen worden vanavond aan de deur niet verrast. We proberen het allemaal wel zorgvuldig te doen. Mondkapjes zijn alleen bedoeld voor plekken waar je straks naar binnen kunt zonder QR-code. We gaan in Alblasserdam daarom niet voor QR-code èn mondkapjes. Dat is landelijk ook niet zo.”

Brief
In een brief aan de ouders en verzorgers van de basisschoolkinderen wordt een verdere toelichting gegeven. Hierin staat: “Gisteren bent u geïnformeerd over het feit dat er vanavond bij de scholenmarkt gecontroleerd wordt op een coronatoegangsbewijs. Omwille van de persconferentie van dinsdagavond en de aanzienlijke stijging van het aantal besmettingen in Alblasserdam in combinatie met een lagere vaccinatiegraad, hebben wij helaas deze keuze moeten maken. Veiligheid is onze grootste prioriteit en als gemeente dragen wij hiervoor een verantwoordelijkheid.”

Livestream
De livestream vanuit de sporthal is vanavond te volgen via deze link. Ouders kunnen via de chat vragen stellen. “Wij beseffen dat een livestream niet hetzelfde is als aanwezigheid bij een fysieke scholenmarkt. Desondanks hopen we dat door middel van deze livestream toch aan een bepaalde informatiebehoefte kan worden voorzien. De livestream mag door iedereen bekeken worden,” meldt de gemeente in een brief.

Niemand uitsluiten
Larissa Schouwstra-Levering, communicatieadviseur van de gemeente Alblasserdam laat verder nog weten dat het ook mogelijk is om vragen te stellen via een gesprek achteraf. Hierdoor hoeven persoonlijke vragen niet in de openbaarheid gesteld te worden. Verder benadrukt de woordvoerster dat de gemeente blij is dat ouders zich vooraf hierover hebben uitgesproken. Schouwstra: “Doordat men vooraf heeft gereageerd, hebben we tijdig een alternatief kunnen regelen in de vorm van een professionele live-uitzending. We willen als gemeente er juist alles aan doen om niemand uit te sluiten. We gaan graag het gesprek met mensen aan.”