ALBLASSERDAM  – Voor het zestiende jaar is men sinds de derde dinsdag in september weer gestart met huiswerkhulp in Alblasserdam. Vroeger werd deze gegeven in de bibliotheek aan de Ieplaan; tegenwoordig wordt de hulp bij het huiswerk gegeven in het vernieuwde gemeentehuis van Alblasserdam. Alle kinderen van acht tot achttien jaar zijn welkom voor hulp bij bijvoorbeeld taal en wiskunde. Momenteel zijn er vijf vrijwilligers die hierbij helpen, maar extra vrijwilligers zijn welkom. Met name voor het vak economie.

Sinds de derde dinsdag van september bruist het elke dinsdagavond het gemeentehuis van Alblasserdam. Passanten draaien hun hoofd en glimlachen als vanzelf zodra ze de groep jongeren in de serre ontwaren, aan het huiswerk, met een groep vrijwilligers. Het is een gezellige boel bij elkaar.

Zoals elk jaar is op Prinsjesdag de trouwe groep vrijwilligers van de Huiswerkhulp Alblasserdam ook dit schooljaar op volle kracht en met laaiend enthousiasme van start gegaan met haar activiteiten. Nu alweer voor het zestiende jaar, na in juni het 15-jarig jubileum gevierd te hebben.

De groep ontvangt de jeugd elke dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. De jongeren worden ondersteund bij het maken en/of leren van het huiswerk. Er zijn basisschoolleerlingen te vinden, leerlingen van het voortgezet onderwijs en ook leerlingen van het mbo. De vragen betreffen verschillende vakken. Er zijn er die met talen moeite hebben of die met exacte vakken. Iedereen wordt verder geholpen. Alleen op het gebied van economie zou nog een vrijwilliger welkom zijn.

De huiswerkhulp wordt gratis aangeboden, want de vrijwilligers organiseren en voeren de activiteiten zelf uit. De gemeente Alblasserdam stelt de ruimte beschikbaar en de bibliotheek AanZet zorgt voor facilitering. Sinds september heeft de groep ook een site die gesponsord wordt door het bedrijf FN Steel: https://huiswerkhulpalblasserdam.nl/work

De drempel wordt laag gehouden want de jongeren hoeven zich niet in te schrijven voor de hulp. Er is vrije inloop. Ze mogen af en toe komen, alleen wanneer het nodig is, bijvoorbeeld voor een toets. Maar ze mogen ook elke dinsdagavond komen, om al dan niet begeleid aan het huiswerk te werken. Het is wel de bedoeling dat ze zelf boeken en huiswerk meenemen. De toegang is van 8 tot 18 jaar, maar daar is men flexibel in.

De vrijwilligers zijn er in de eerste plaats om te helpen met het huiswerk, maar als ouder bent u natuurlijk ook welkom om eens een gesprekje te voeren en van gedachten te wisselen over allerlei schoolse zaken.

De huidige bezetting wordt gevormd door Christel de Graaf, Hans Tukker, Nick de Jong, Piet Plaisier en Emine Osmanoglou, vrijwilligers met een onderwijsachtergrond en/of relevante ervaring

Is uw belangstelling gewekt om als vrijwilliger aan de slag te gaan of om de groep te sponsoren, neem dan contact op om te bespreken wat mogelijk is: huiswerkhulp.alblasserdam@gmail.com