ALBLASSERDAM – Burgemeester Jaap Paans heeft tijdens de raadsvergadering extra duiding gegeven aan de coronacijfers. Paans wil af van het imago dat er in Alblasserdam alleen maar minder gevaccineerden en meer besmettingen zijn, omdat het dorp een ‘biblebeltgemeente’ zou zijn. “Het zit niet alleen in de gelovige hoek, maar ook in de sociaaleconomische status,” aldus Paans. Raadslid Ramon Pardo (D66) wil graag de analyse van Paans en wethouder Jongmans op papier terugzien.

Het onderwerp ‘corona’ kwam ter sprake bij het agendapunt ‘actualiteiten’. Raadslid René Zonnebeld van de PvdA uitte namens zijn fractie zijn zorgen over de recente coronabesmettingscijfers. “Dat doe ik als volksvertegenwoordiger, maar ook als professional. (Zonnebeld werkt als opleidingsadviseur in het Franciscus Gasthuis & Vlietland  te Rotterdam,red.) Het is echt heel ernstig wat we terugzien; ook in de praktijk. We zien voldoende activiteiten, faciliteiten en informatievoorzieningen en we vragen ons af: zijn we op deze manier op de goede weg?”

De PvdA’er kreeg in zijn vraag bijval van zijn collega Arco Strop van het CDA. Strop vroeg zich verder af hoe de vaccinatiegraad in Alblasserdam verhoogd kan worden en of er in Alblasserdam een testlocatie verwacht kan worden.

Preciezer kijken
Burgemeester Jaap Paans vertelde ook bezorgd te zijn in de toename van het aantal coronabesmettingen. “Tegelijkertijd ben ik zelf aan de slag gegaan, met het preciezer naar de cijfers kijken. Daarvoor heeft het RIVM bruikbare brondocumenten, die veel verder gaan dan corona alleen. Als je dan gaat kijken, kom je ook nog wel tot een paar andere inzichten. Ja, de cijfers lopen op. Dat was vorig jaar ook zo, in een ongevaccineerde situatie. In die zin lijken patronen zich te herhalen en zou ook een zekere seizoensinvloed echt aan de orde kunnen zijn. Dat gaan we meerjarig, pas later wetenschappelijk vast kunnen stellen.”

Top 10
Verder zei Paans: “Wij gaan uit van de absolute cijfers. In de rekenmodellen zit ook een staatje met vertalingen naar besmettingen per 100.000 mensen. Dat maakt het statisch vergelijkbaar met meer verstedelijkt gebied, maar tegelijk hebben we hier te maken met 20.000 inwoners. Gemiddeld genomen zijn in Alblasserdam 20 tot 30 mensen besmet per dag in de afgelopen dagen. Die besmettingen op zich moet je relateren, zeker in deze fase, aan welke capaciteit Alblasserdam van de zorg vraagt. Wat we zien is een afwijkend beeld. Alblasserdam staat in de top10 als het gaat om de staatjes met aantal besmettingen, maar je ziet ons niet terug in de staatjes met de druk op de zorg. Dat betekent dat we niet in die mate het ziekenhuiswezen belasten. En al helemaal niet tot overlijdensgevallen komen.”

Onderbelasting  van zorg
Volgens Paans is er dit jaar, vanuit Alblasserdam, zelfs onderbelasting van de zorg. “Er is behoefte aan nadere uitleg. Wat wij niet weten is hoeveel mensen te maken hebben met uitgestelde zorg.”

Biblebelt
Specifieke maatregelen tegen dorpen als Alblasserdam, waar de vaccinatiegraad lager is dan het landelijk  gemiddelde, ziet Paans niet zitten. “Er zijn deskundigen die pleiten voor afsluiting van die gemeenten, waar je onder bepaalde vaccinatiegraad zit. Ik ben daar geen voorstander van. Vooral ook omdat we weten dat onze gemeente een meervoudige problematiek heeft als het om de vaccinatiegraad gaat. Er zijn specifieke groepen die ondervertegenwoordigd zijn in de vaccinatiecijfers. Maar dat gaat breder dan wat getypeerd wordt als biblebeltgemeente. Het aantal mensen dat in Alblasserdam niet gevaccineerd is, is niet overeenstemming met het aantal mensen dat bepaalde geloofsrichtingen aanhangt in het dorp.”

Slecht geïnformeerd
Volgens Paans zijn er in Alblasserdam ook veel inwoners met een lage sociale economische status die zich niet hebben laten vaccineren, omdat zij ‘slecht of helemaal niet geïnformeerd zijn’. Paans: “Wat wij hebben geanalyseerd, is dat we met name in de sociaaleconomische status van mensen, in de laagste groepen zie dat mensen, door slecht geïnformeerd te zijn of misschien niet actief met het vraagstuk bezig zijn, zich niet hebben laten vaccineren. Het gaat dan om mensen die niet verenigd zijn, mensen die niet op plaatsen komen waar je ze makkelijk kunt treffen, zoals bij verenigingen of andere plekken van samenkomst. Vandaar dat het college, onder aanvoering van wethouder Jongmans heeft gezegd: laten we zorgen dat de prikbus opnieuw naar Alblasserdam komt en laten we kijken of we op plekken kunnen komen waar deze mensen vindbaar zijn. Denk dan aan plekken waar de eerste levensbehoeften worden gehaald.”

Kennisachterstand
In Alblasserdam zijn ook zogenoemde ‘stakeholders’ benaderd. “Zo hebben we nauw contact met de islamitische vereniging in het dorp. Dat maakt dat we ook een dag gaan prikken vanuit sporthal Blokweer (schuin tegenover de moskee, red.). Dit gebeurt in samenwerking met het bestuur van de islamitische vereniging en met het vrouwenbestuur van de vereniging, zodat ook in die groep, waar mogelijk ook kennisachterstand is, mensen voorgelicht kunnen en daar waar de behoefte is, gevaccineerd kunnen worden,” aldus Paans.

Variabelen
Ramon Pardo, raadslid van D66, wilde weten of de analyses van Paans en zijn college beschikbaar zijn. Paans antwoordde: “Niet op papier, maar u kunt uw eigen indrukken opdoen bij de cijfers op de website van het RIVM.” Dat vond Pardo echter onvoldoende: “U heeft een specifieke analyse op het dorp en daar waar mogelijke oorzaken liggen. U trekt verdere conclusies dan de variabelen van het RIVM. Ook over sociale klassen.” De burgemeester: “We hebben een wijkgerichte poging gedaan en daar kan collega Jongmans meer over zeggen.”

Moskee en Oceanco
Wethouder Kees Jongmans ging daar verder op in en zei: “Die wijkgerichte aanpak is het resultaat van gesprekken met de GGD. Er zijn analyses gemaakt in welke wijken er meer of minder gevaccineerd is. Bij het vrijdagmiddaggebed in de moskee wordt door de vervanger van de imam een oproep gedaan om zich te melden bij de prikbus om voorlichting te krijgen en desgewenst een vaccinatie te ontvangen. Verder zijn me in gesprek met Oceanco, vanwege het aantal arbeidsmigranten dat daar werkt en mogelijk ook laag gevaccineerd is.”

Over een mogelijke testlocatie had Jongmans geen informatie. Burgemeester Paans vertelde nog wel dat er veel moeite was gestoken in een testlocatie bij het zwembad van Sliedrecht. “Daarmee is een testlocatie dichterbij gekomen, maar helaas nog niet op grondgebied van Alblasserdam.”

Raadslid Jaco Sterrenburg wilde weten hoe de gemeente omgaat met kinderen die gevaccineerd willen worden, maar dat niet mogen van hun ouders. Wethouder Jongmans zei: “Kinderen tot 15 jaar kunnen gevaccineerd worden, als ze vergezeld worden door een volwassene.”

Graag cijfers
Het zat raadslid Pardo (D66), na de inbreng van de burgemeester en wethouder nog niet lekker met de gemeentelijke analyse die nog niet op papier terug te vinden is. Pardo: “Ik vind dat er redelijk snel bepaalde conclusies worden getrokken. Bijvoorbeeld dat we een lage vaccinatiegraad hebben, vanwege sociale verschillen. En dat hier in deze gemeente de principiële gronden minder een rol spelen. Ik zou daar graag cijfers van zien. De site van het RIVM gaat dit niet geven. Ik hoor nu maatregelen die inspelen op dat sociale aspect, maar ik hoor geen maatregelen die ook op dat principiële aspect iets doen. Ik ben benieuwd hoe de voorzitter hierover denkt.”

Analyse op wijkniveau
Jaap Paans: “Ik heb niet gezegd dat het onder gelovigen minder speelt. Wat ik heb gezegd is dat er naast elkaar meerdere redenen bestaan en dat we daarmee afwijken van de typering ‘biblebelt’ als zou dat de verklaring zijn van de hoge getallen. Met steun van de GGD hebben we een analyse gemaakt op wijkniveau, om te zien waar we de problemen zijn. De GGD constateert met ons dat het niet alleen in de gelovige hoek zit. Het is óók in de gelovige hoek en óók in de sociaaleconomische status. Daarnaast zijn er algemene ziektebeelden. Daar zie je een interessant gegeven. Namelijk dat andere ziektebeelden, ten opzichte van eerdere jaren, ondervertegenwoordigd zijn, zodat de netto druk op de zorg genuanceerd moet worden in de tijd. Dat vind ik relevant in vergelijking met sommige anderen gemeenten die een grotere belasting opleveren voor een ziekenhuis.”


Principieel
Pardo wilde weten wat de gemeente gaat doen het feit dat er ook mensen zijn zich op principiële gronden niet laten inenten. “Wat doen we vanuit de gemeente om daar de vaccinatiegraad te verhogen?” Paans: “Met voorlichting proberen we mensen te verleiden tot vaccinatie, maar met respect voor degenen die andere afwegingen maken. Of diegene nu gelovig is of niet.”

Vragen SGP
De SGP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deze vragen luiden: Waarom vindt het college het noodzakelijk om vaccinatie onder de aandacht te brengen bij de leeftijdsgroep 10-40 jaar? Waarom is het nodig om tieners (tussen de 10 en 18 jaar minderjarig) aan te zetten tot vaccineren, terwijl verschillende gerenommeerde artsen en wetenschappers dit afraden? Waarom wordt er ingezoomd op specifieke doelgroepen, zoals moskee en voedselbank? Welke specifieke doelgroepen heeft de wethouder nog meer op het oog? Hoe verhoudt dit doelgroepenbeleid zich tot vaccinatiedrang en het respecteren van de individuele keuzevrijheid? Is het college zich bewust van het polariserend effect en de druk op de gewetensvrijheid? Wat denkt het college verder en meer te bereiken dan het RIVM met persoonlijke uitnodigingen? Deze vragen van de SGP worden binnenkort schriftelijk beantwoord.

Coronavaccinatiebus
Deze week is de coronavaccinatiebus weer in Alblasserdam. Bij deze ‘prikbus’ kunnen mensen zich laten informeren over vaccinatie en een vaccinatie tegen corona halen. Dit kan gratis en zonder afspraak. Er kan gekozen worden tussen de vaccinatie van BioNTech/Pfizer en Janssen. Er is een mondkapje en een identiteitsbewijs nodig.  Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

De prikbus staat – steeds tussen 12:00 en 18:00 uur – op de volgende plekken:

  • Dinsdag 2 november          Ichtuskerk, Scheldeplein 2
  • Woensdag 3 november      Sportcentrum Blokweer, Sportlaan 3
  • Donderdag 4 november     Wilgenplein
  • Vrijdag 5 november            Wilgenplein
  • Zaterdag 6 november        Sportpark Souburgh, Bas Verhoevenweg 5