ALBLASSERDAM – Op de openbare basisscholen ’t Nokkenwiel en Het Palet in Alblasserdam is, in samenwerking met kinderopvangorganisatie Wasko, gestart met het uitbreiden van de huidige taalmethode in de dagopvanggroepen, peutergroepen en kleuterklassen met de methode ‘Logo 3000’. “Om kinderen een goede start te kunnen laten maken in groep 3 is het belangrijk dat zij de 3000 woorden van de basiswoordenlijst kennen. Taal is de basis voor alle lessen die kinderen krijgen vanaf groep 3,” vertelt Lonneke van den Anker, adjunct-directeur van ’t Nokkenwiel.

Van den Anker vervolgt: “Door ons aanbod te verrijken met Logo 3000, hebben we meer middelen om de taalontwikkeling bij kinderen te vergroten. Onze medewerkers zijn begin dit jaar ook geschoold in het werken met Logo 3000.”

Er is vanuit deze methode ook een aanbod voor ouders die de Nederlands taal minder beheersen. Van den Anker vertelt hierover: “Onze taalcoördinator zal na de herfstvakantie starten met ouderbijeenkomsten om ouders te ondersteunen hoe zij het taalaanbod thuis voor hunzelf en hun kind kunnen verrijken door middel van Logo 3000. Ook is er een nauwe samenwerking met de bibliotheek, zodat we door middel van uitleen van boeken en materialen en de Voorleesexpress het taalaanbod voor kinderen kunnen vergroten.”