KINDERDIJK – De gemeenteraad van Molenlanden heeft budget beschikbaar gesteld voor de aankoop van de panden Windkracht 4 (Molenstraat 236) en Buena Vista (Molenstraat 230) in Kinderdijk. Overeengekomen is dat de eigenaresse tot 1 januari 2024 de panden nog kosteloos kan exploiteren. De gemeente meldt donderdagavond 14 oktober 2021 in een persbericht: “De gemeente kan door deze aankoop de plannen voor het ontwikkelen van het entreegebied van het Werelderfgoed Kinderdijk gaan afronden, die niet alleen de verkeersveiligheid ter plaatste verbetert, maar ook het gebied de kwaliteitsimpuls geeft die hoort bij de status van het Werelderfgoed.”

Beheersen bezoekersstromen
Verder meldt de gemeente Molenlanden: “Het pand Buena Vista, het ouwe waardhuis van de Nederwaard, heeft een monumentale status en is een belangrijk onderdeel in de uitstraling van het Werelderfgoed. Door de aankoop vergroot de gemeente de grip op het gebied, waarmee het beter wordt om de bezoekersstromen te beheersen.”

Wethouder Arco Bikker: “De aankoop van de panden is daarom voor de gemeente en voor alle betrokkenen een belangrijke stap voor Kinderdijk. We willen immers allemaal dat het toerisme bijdraagt aan het behoud van de molens, het verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van de natuur. Het optimaal kunnen beheersen van de bezoekersstromen is daarvoor essentieel.”

Herontwikkeling entreegebied
Op dit moment wordt, samen met alle betrokken partijen, de laatste hand gelegd aan een stedenbouwkundige visie voor het entreegebied. Peter-Jan van Steenbergen, directeur van de SWEK: “Hiermee kunnen we een Werelderfgoedwaardige entree krijgen die ook voor de inwoners van het dorp een aantrekkelijke plek zal worden. Het oude Waardhuis zal daarbij een belangrijke rol gaan spelen”. Doordat de gemeente nu eigenaar wordt van deze panden, kan de ontwikkeling van de plannen worden doorgezet. Naar alle waarschijnlijkheid stelt
de raad begin 2022 de stedenbouwkundige visie vast. Doordat de huidige exploitant tot eind 2023 actief blijft, kan die periode gebruikt worden om de plannen nader uit te werken en de voorbereidingen voor de herinrichting te beginnen. De daadwerkelijke uitvoering start dan begin 2024.