ALBLASSERDAM – Het terras van de Alblasserdamse ijsclub aan het Kortland is in de afgelopen periode met tachtig vierkante meter uitgebreid. Het hekwerk en talud zijn verplaatst en er werd 108 kubieke meter zand aangebracht. Afgelopen week was, tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag, de feestelijke opening van het terras en was er voor de vrijwilligers van de ijsclub (AYC) een barbecue.

Voorzitter Jan Baan vertelde over hoe in februari 2021 het idee is ontstaan om het terras uit te breiden: “Door de coronamaatregelen kwam men er tijdens de vorst in februari achter dat de buitenruimte ( terras ) te klein was om voldoende afstand te houden. Zo is het idee ontstaan het terras uit te breiden en op de toekomst te zijn voorbereid.”

Verder zette voorzitter Baan de vrijwilligers in het zonnetje. Matthijs Timmermans werd bij naam genoemd. Baan: “Sommige vrijwilligers willen niet met naam genoemd worden, maar zonder een ieder tekort te doen wil ik wel even Matthijs Timmermans benoemen. Hij heeft naast diverse andere werkzaamheden het gehele hekwerk in de verf gezet.”

Na de toespraak werd er door een lint gelopen en was het terras officieel geopend. Vervolgens startte de barbecue voor de vrijwilligers van de ijsclub.

Foto’s: Jan de Ruiter / Alblasserdamse IJsclub en Peter Stam.