ALBLASSERDAM – Het kunstwerk ‘de ordening met vier elementen’ van Marry Teeuwen –  De Jong, dat in 2011 werd onthuld bij het Scheldeplein, naar aanleiding van de oplevering van MFC Maasplein, is afgelopen week opgeknapt en verplaatst. Het kunstwerk heeft een nieuwe ordening gekregen en is geplaatst ter hoogte van de Waalsingel. De totale kosten voor het opnieuw coaten, betonpoederen en verplaatsen bedragen 2500 euro.

Over de reden van verplaatsing vertelt een woordvoerster van de gemeente Alblasserdam: “Het plaatsen van het kunstwerk is op initiatief van de gemeente en kunstenares Marry Teeuwen gebeurd.  Tijdens de herinrichting van het Scheldeplein, en in gezamenlijk overleg met de direct betrokkenen (zoals bewoners en winkeliers), is een andere locatie bepaald in de nabijheid van het Scheldeplein. De nieuwe locatie was tussen de bevoorradingsweg van Scheldeplein (de achterzijde van de winkels) en de Van Hogendorpweg gepland.”

De woordvoerster vervolgt: “Immers het kunstwerk is een schenking, met de voorwaarde dat het bij het Scheldeplein behoord. Na overleg met de kunstenares over de locatie, kon zij niet instemmen met de locatie en heeft zij zich beroepen op het intellectueel recht van het kunstwerk. Ook was het kunstwerk beschadigd en moest het gerepareerd worden. Diverse overleggen met de kunstenares en de voorwaarden dat het in het zicht van het Scheldeplein moest komen, heeft tot deze definitieve locatie geleid. Het plaatsen van het kunstwerk kan als afgerond beschouwd worden.”

Het kunstwerk werd in 2011, bij de oplevering van het Maasplein, aangeboden door Vorm Bouw BV aan de gemeente Alblasserdam. Kunstenares Teeuwen vertelde toen over haar werk: “Van de vier elementen kun je enorm veel vormen maken en je kunt ze op heel veel manieren neerzetten. Vorm Bouw koos dit kunstwerk uit vanwege de overeenkomende architectuur. In het Maasplein zijn namelijk ook veel van deze vormen terug te vinden.”

Over de verplaatsing vertelt Roel Teeuwen, de man van Marry: “De vormgevers vonden dat het beeld niet kon blijven en dus kwam er een nieuw plan. Dan kun je dwars gaan liggen, maar je kunt ook op zoek naar een andere plek. We hebben gezocht naar een plek in de buurt van het Scheldeplein. Na een paar omzwervingen, is het kunstwerk gekomen op de plek waar het nu staat.”

Over de nieuwe vorm vertelt Teeuwen: “Dat zijn de eigenschappen van het werk van Marry. Je kunt het ordenen en iedere ordening die je ermee maakt, is goed. Bij het Scheldeplein was gekozen voor een lange lijn, omdat ze langs een pad lagen. Dat is op de nieuwe plek niet nodig. Nu wilde zij er graag een middelpunt van maken. Het spelen ermee hoort erbij.”

Bij de onthulling in 2011.