KINDERDIJK – De jeugdafdeling van voetbalvereniging De Zwerver in Kinderdijk heeft 12.500 euro ontvangen van de Stichting Elshout. Deze stichting werd in het leven geroepen door postcodeloterijwinnaar Piet de Bruin (1947-2017). De rasechte Kinderdijker won in 2004 de hoofdprijs van 7,5 miljoen euro in de Postcode Loterij. De Bruin overleed in 2017. Zijn vermogen kwam grotendeels terecht in de Stichting Elshout.

Voetbalclub De Zwerver meldt: “Ondanks dat de amateurcompetitie zo’n anderhalf seizoen stil heeft gelegen, is een enthousiaste groep vrijwilligers binnen de jeugdafdeling onverminderd doorgegaan met het organiseren van leuke activiteiten voor de jeugd. Deze inspanning heeft ertoe geleid dat 38 nieuwe jeugdleden zich hebben ingeschreven bij de vereniging. Een geweldige stimulans voor de vereniging en een compliment aan iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen.”

Verder meldt de voetbalclub in een persbericht: “De Zwerver wil deze lijn graag doorzetten, maar zoals bij iedere vereniging zijn extra vrijwilligers en extra financiële middelen geen overbodige luxe. Onder het mom van ‘vele handen maken licht werk’ zijn medio juni van dit jaar een aantal leden, uit verschillende geledingen van de vereniging, bij elkaar gekomen om hierover mee te denken.”

Hieruit voortvloeiend heeft de groep een brief geschreven aan de stichting Elshout met het verzoek voor een financiële bijdrage voor de uitvoer van een aantal initiatieven. De stichting, in het leven geroepen door Postcodeloterij-winnaar Piet de Bruin (1947-2017), ondersteunt lokale initiatieven met een maatschappelijk karakter. Omdat de initiatieven van de voetbalvereniging bleken te passen binnen de doelstelling van de stichting, was de stichting bereid om het verzoek te steunen. De cheque werd overhandigd door Grietje Heijstek en Han Koolmees (namens stichting Elshout) aan Ab van Driel en Arjan van Gemeren (namens vv De Zwerver).

De nieuw samengekomen groep zal invulling geven aan de verkregen steun. Enkele initiatieven zullen, in overleg en/of in samenwerking met de jeugdcommissie, dit seizoen worden uitgevoerd. De Zwerver was positief verrast door deze royale bijdrage en is de stichting Elshout dan ook zeer erkentelijk voor de verkregen steun en betrokkenheid.