ALBLASSERDAM – Voor juf Kapteyn – Jansen van de ds. Joannes Beukelmanschool op de locatie Rembrandtlaan in Alblasserdam was donderdag 23 september 2021 een heel bijzondere en mooie dag. Schoolbreed werd er namelijk aandacht besteed aan haar 40-jarig school- en onderwijsjubileum. Voor de juf en haar man stond donderdagmorgen de taxi al voor de deur. In dit geval een klassieke Volvo Amazon. Ondertussen stonden alle leerlingen en personeelsleden op het schoolplein feestelijk opgesteld en te wachten om haar zo enthousiast mogelijk te onthalen met een jubileumlied.

Toen de juf en haar man uit de auto stapten, volgde er een soort defilé op het schoolplein. Eenmaal binnen, werd de jubileumviering voortgezet en presenteerden alle groepen in de aula hun creatieve bijdrage aan deze jubilaris. Aan het einde van de middag volgden koffie en gebak, een gezamenlijke maaltijd met de nodige felicitaties, cadeaus en toespraken.

Daarbij werden er diverse markante historische gebeurtenissen, anekdotes en persoonlijke karakteristieken uit het arbeidzame verleden van juf Kapteyn voor het voetlicht gehaald. Als kroon op deze dag ontving zij ter herinnering een wandkleed vol symboliek waarin het Bijbelse ‘Eben-Haëzer’ centraal staat.

Dit 40-jarig jubileum betekent nog niet het einde van de loopbaan van de juf. Ze hoopt de gezondheid te ontvangen om nog een aantal jaren haar werk als deeltijd remedial teacher voort te zetten op de Beukelmanschool. Een remedial teacher (ook wel RT’er) is iemand die extra ondersteuning aanbiedt aan leerlingen met bepaalde leer- en/of gedragsproblemen.